« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Informace o zveřejnění právního předpisu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o zveřejnění práv. předpisu
Statutární město Brno
<br> Magistrát města Brna
<br> Organizační odbor
<br>
<br>
<br> Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Organizační odbor
<br> Husova 12 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> VÁŠ DOPIS Č.J.: - Tajemnice a tajemníci
<br> ZE DNE: úřadů městských částí
<br> NAŠE Č.J.: MMB/0282708/2022/ statutárního města Brna
<br> SPIS.ZN.:
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TELEFON: 542 172 041
<br> FAX: -
<br> E-MAIL: sedlackova.jana@brno.cz
<br>
<br> DATUM: 17.05.2022
<br> POČET LISTŮ: 01
<br>
<br>
<br>
<br> Informace o zveřejnění právního předpisu
<br>
<br>
<br>
<br> Vážená paní tajemnice,vážený pane tajemníku <,>
<br>
<br> v souladu s čl.77 odst.5 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2021,kterou se vydává
<br> Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek,Vám v příloze zasílám Oznámení o vyhlášení právního
<br> předpisu ve Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen
<br> Sbírka) – nařízení statutárního města Brna č.10/2022,kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního
<br> města Brna č.1/2002,kterým se vydává „Tržní řád“,ve znění pozdějších nařízení,k vyvěšení na úřední desku
<br> ÚMČ na dobu 15 dní <.>
<br>
<br> Nařízení bylo ve Sbírce vyhlášeno dne 16.5.2022 a účinnosti nabývá 1.6.2022.Znění nařízení najdete
<br> na adrese https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPP26VKQLM7JRJX2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> S pozdravem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br> vedoucí Organizačního odboru MMB
<br>
<br> 2022-05-17T10:48:17+0200
Ing.XXX XXXXXXXXXXX XefaXbXaXXXXXXXXcXdXXXXXXadaaXXXaXdXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5385463

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz