« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr Olomouckého kraje převést části pozemku p .č. 2612/1 v k. ú. Loučka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr Olomouckého kraje převést části pozemku p .č. 2612/1 v k. ú. Loučka
INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
<br> RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> v souladu s ustanovením § 18 odst.1) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajských zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje záměr Olomouckého kraje odprodat tento
nemovitý majetek:
<br> části pozemku parc.č.2612/1 ost.pl.o celkové výměře 19 m2,dle geometrického
plánu č.656-176/2021 ze dne 6.2.2022 pozemky parc.č.2619/9 o výměře 1 m2 a parc <.>
č.2612/10 o výměře 18 m2,vše v k.ú.Loučka,obec Lipník nad Bečvou <,>
vše z vlastnictví Olomouckého kraje,z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje,příspěvkové organizace,do vlastnictví pana XXX za kupní cenu ve výši
10 430 Kč.Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí <.>
<br> Žádosti,podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 15.6.2022 do 13.00 hod.na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje,odbor majetkový <,>
právní a správních činností,Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc <.>
<br> Doba zveřejnění záměru: od 16.5.2022 do 15.6.2022
<br> Zveřejněno: 16.5.2022
<br> Svěšeno:
<br>
<br> kontakty: Bc.Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz,tel.585 508 130
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _______________________________________
<br> Dne 11.5.2022 vyhotovila Juřenová

Načteno

edesky.cz/d/5383935


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz