« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Rajnochovice (Tesák - Troják)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Cyklo_Rajnochovická_50_Zich_003
Detail Tesák
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> Dodatková tabulka E13
bude obsahovat text:
MIMO VOZIDEL
S POVOLENÍM
POŘADATELE
<br> IP2
2
<br> CY
KL
<br> IST
ICK
<br> Ý
<br>
ZÁ
<br> VO
D
<br> B2
0a
<br> 30
<br> TE
SÁ
<br> K
<br> TESÁK
<br> E13
<br> B1
<br> Z2
<br> E13
<br> B1
<br> Z2
<br> IP22
<br> CYKLISTIC
KÝ
<br> ZÁVOD
<br> Vičanov
<br> B20a30
<br> B20a
<br> 50
<br> B2
0a
<br> 70
<br> T
E
S
Á
K
<br> T
E
S
Á
K
<br> Tra
sa
<br> zá
vo
<br> dů
<br> P
<br> P
<br> C
h
va
<br> lčo
v
<br> D
rž
<br> ko
vá
<br> T
ra
<br> sa
zá
<br> vo
d
ů
<br> P
<br> akce za dohledu pořadatelů - pořadatel zastaví provoz,po
projetí závodníků nechá opět vozidla projíždět
<br> - pořadatel
<br>
<br> D
rž
<br> ko
vá
<br> Chvalčov
<br> II/437
<br> Detail Troják
<br> Tra
sa
<br> záv
odů
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> IP22
<br> CYKLISTICKÝ
<br> ZÁVOD
<br> IP
2
2
<br> C
Y
<br> K
L
IS
<br> T
IC
<br> K
Ý
<br> Z
Á
<br> V
O
<br> D
<br> P
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B20a
<br> 70
<br> B20a
<br> 30
<br> B
2
6
<br> B26
<br> B20a
50
<br> P
<br> E13
<br> B1
<br> Z2
<br> E
13 B
<br> 1
<br> Z2
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> P
akce za dohledu pořadatelů - pořadatel zastaví provoz,po
projetí závodníků nechá opět vozidla projíždět
<br> - pořadatel
<br>
Stránka 1
Stránka 2
SDZ-přechodné RAJNOCHOVICKÁ 50 -2022
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 296/2022 AlVa4
čj.MUBPH 11577/2022
<br> Oprávněná
úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: alena.vasinova@mubph.cz
<br> Datum: 18.05.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Policejní sportovní klub Přerov z.s <.>,IČ 649 89 127,sídlem U Výstaviště 3183/18,750 02
Přerov,zastoupený spol.Dopravní značení Mana s.r.o <.>,IČ 282 73 699,sídlem Květná
1684,769 01 Holešov
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (dále jen „ODS BpH“) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“) příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci,na základě návrhu žadatele – spolku Policejní
sportovní klub Přerov z.s <.>,IČ 649 89 127,sídlem U Výstaviště 3183/18,750 02 Přerov <,>
zastoupeného na základě plné moci ze dne 07.04.2022 spol.Dopravní značení Mana s.r.o.<,>
IČ 282 73 699,sídlem Květná 1684,769 01 Holešov,po projednání s dotčeným orgánem <,>
kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,územní odbor
Kroměříž,dopravní inspektorát Kroměříž,IČ sídlem Březinova 2819,767 28 Kroměříž (dále
jen „DI Kroměříž“) a jeho písemném vyjádření vydané...

Načteno

edesky.cz/d/5383932

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz