« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení-sil. III/4377 Jezernice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-sil. III4377 Jezernice.pdf
-._.ém'f'mmumhc.-
<br>.504“ _;,: : nmucvou __v'
<br> _.<.> „a \ „„za _ J R \
<br> "f "3-3 \
<br> \ \,“k „_k-
<br> SEKNE anima wm
<br>.nun m
<br> TLF? IM"
<br> \; c <,>
<br> ř'afzmem ďmwygq/ a,20 ?e.- 2;— čóue— 4:5,042;
<br> <?.m,_ Fau/ „fi;/%Q/7?4:G
<br> Lr“ m4 wm; ívá/efe— až“ _J/ )na—uf 2,1: ibm.:— Wóí "2022
<br> _ ' _ _ žíwwwfv—af/cuíwaa -- — —
<br> | JÚá/L <.>
<br> 3 Legenda: " Opravovaný úsek Wpracqvhl! Datum; Ing.XXXX XXXXX _ _ X.X.XXXX X E KN E Názevakue: SEKNE.spol.s r.o."mas.7.2“ ŘSD " opravy AHV tel./fix: 555 311 9.67 - oblast Hranic NW objektu: Přechodné dopravní značení Formát: tmm: Č.soupravy: Pflluhs:
<br> Částačna uzavlrkarsil."47 Lipník-Familia 7xA4 3
Stanovení doprav. značení-sil. III4377 Jezernice.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/09517/2022/1946
<br> Naše čj.: MU/10569/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 2
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 2
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 16.05.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.20/2022
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 04.05.2022 návrh spol.SEKNE spol.s r.o <.>,IČO 623 63 701,se sídlem
Hamerská 12,772 00 Olomouc,která na základě plné moci zastupuje spol.STRABAG a.s.<,>
IČO 608 38 744,Kačírkova 982/4,Jinonice,158 00 Praha 5,na stanovení přechodné úpravy
provozu na krajské silnici III/4377 v Jezernici,z důvodu realizace stavby „ŘSD – Opravy AHV –
Oblast Hranic“ – oprava povrchů <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem
Přerov,stanovisko ze dne 11.05.2022 pod čj.KRPM-61304-21/ČJ-2022-140806
<br>
<br> s t a n o v í
<br> přechodn...

Načteno

edesky.cz/d/5381233

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz