« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Výzva k přihlášení osob - promlčení věcného břemene

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k přihlášení osob - promlčení věcného břemene
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Benešov
Tyršova 1902,256 16 Benešov
<br> tel.: 317716450,fax: 317723671,e-mail: kp.benesov@cuzk.cz,ID XXX.schránky: kXpiejs
<br> Městys Maršovice
č.p.89
<br> 25755 Maršovice
<br> Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne:
<br> RO-2/2021-201 / Bublová Markéta/ 317716455 13.05.2022
<br> Výzva k přihlášení osob
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Benešov si Vás v souladu s ustanovením § 35
odst.2 katastrálního zákona dovoluje požádat,abyste na úřední desce zveřejnili výzvu k přihlášení osob <,>
které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen,jejichž zápis byl
do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy,zemských desek nebo železniční knihy,které jsou v katastru
zapsány s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci.Výzvu prosím ponechte na úřední desce
po dobu jednoho roku od jejího zveřejnění <.>
<br> Děkujeme za spolupráci <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXX,v.r <.>
vedoucí odd.aktualizace
<br> Příloha
Výzva k přihlášení osob
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Č.j.: RO-2/2021-201 ze dne: 13.05.2022
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Benešov v souladu
s ustanovením § 35 odst.2 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí
(katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů (dale jen “katastrální zákon”)
<br> v y z ý v á <,>
<br> aby se katastrálnímu úřadu přihlásila osoba,která je v katastru nemovitostí evidovaná
jako osoba oprávněná z věcného břemene,jehož zápis XXX do katastru převzat
z bývalé pozemkové knihy,zemských desek nebo železniční knihy,která je v katastru
zapsána s údaji neumožňujícími její dostatečnou identifikaci:
<br> jméno a příjmení / název věcné břemeno evidované k
XXXXXXXXXX XXXXXX <,>
bytem Dlouhá Lhota
<br> věcné břeneno bytu parcele st.64
<br> Přihlášení je podle ustanovení § 35 odst.2 katastrálního zákona možné do 1 roku
od zveřejnění této výzvy <.>
<br> Vlastník zatížené nemovitosti kata...

Načteno

edesky.cz/d/5379915

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz