« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Návrh závěrečného účtu SO „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu SO „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2021
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí "Od Okoře k Vltavě" za rok 2021.(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů) Údaje o organizací: identifikační číslo 70822344 název Svazek obcí "Od Okoře k Vltavě" ulice,č.p.Pražská 162 obec Velké Přílepy PSČ 252 64 Cleny svazku jsou tyto obce: Velké Přílepy Tursko Svrkyně Holubice Líchoceves Libčice Statenice Uholičky Okoř Tuchoměřice Horoměřice Obsah závěrečného účtu: l.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2021 2.Stavy na bankovním účtu 3.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 4.Fondy účetní jednotky 5.Hospodářská činnost 6.Hospodaření příspěvkových organizací 7.Majetek 8.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům 9.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření l.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2021 Rozpočet byl schválen na zasedám zastupitelstva dne 17.12.2020.Schválený rozpočet Svazku obcí "Od Okoře k Vltavě" byl upravován v průběhu roku Ix formou rozpočtového opatření.Příjmy jsou tvořeny transfery z členských obcí.Výdaji jsou výdaje na zajištění ekonomické a administrativní agendy.Příjmy/v Kč/ Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery Příjem celkem Schválený rozpočet 0.- 25 010,- 320 000,- 345 010,- Rozpáč,po změnách 0^ 25 010,- 320 000,- 345 010,- Výsledek k 31.12.2021 0,- 4,02 266 105,- 266 109,02 Výdaje /v Kč/ Běžné výdaje Výdaje celkem Schválený rozpočet 345 010,- 345 010,- Rozpáč,po změnách 345 010,- 345 010,- Výsledek k 31.12.2021 116 715,- 116715,- Podrobný přehled příjmu a výdajů,včetně plnění rozpočtové skladby je ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí/FIN 2-12M/ 2.Stavy na bankovním úctu Číslo bankovního účtu 165147377/0300 Počáteční stav k 1.1.2021 550285,09 Konečný stav k 31.12.2021 819229,11 3.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledkem hospodaření SO za rok 2021 je zisk ve výši 149 394,02 Kč.Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek ...

Načteno

edesky.cz/d/5377197

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz