« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - MÚ Kolín - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapka - MÚ Kolín Stanovení místní úpravy provozu v Miškovicích.pdf
18.10.21 9:34 Mapy.cz
<br> !
<br> m'wm' wmv/9 i'm/aw
<br> 436?.)7 ) ? “\ <.>,<.> Miškovice '.- * prC 7.<.> MFN w,<.> MOPOJZCM o,*.qofeoó OfaÍÚBthLM/ “WO—0 ' „10.301 — % a; Le „263.035 —- ').oflq'kck % (Mau,„Hagia/Wiky ' IZ 30V (40) ' 1“sz 0:0) 0 A Plav
<br> Maamaa
<br> © Seznam cz as,2021 & dančí
<br> https:l/mapy.cz/zakladni?x=15.0031035&y=50.0344672&z=16 1/1
VV - MÚ Kolín Stanovení místní úpravy provozu v Miškovicích.pdf
<.> /3
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111,fax: 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Krajská správa a údržba silnic Stř.kraje <,>
p.<.> o <.>
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 105749/21-vol
OD 16560/2021
<br> 1
1/1
<br> XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
vladimir.volf@mukolin.cz
<br> IČ: 00066001
<br>
<br> Datum: 03.01.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),na podkladě podnětu Obce Třebovle se
sídlem Třebovle 53,281 63 Kostelec nad Černými Lesy,IČ 00235792 a po předchozím písemném
vyjádření Policie ČR Krajského řed.policie Stř.kraje,dopravního inspektorátu,Kolín k návrhu místní
úpravy provozu,postupem podle § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) dle § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
s t a n o v u j e
<br>
místní úpravu provozu na silnicích č.III/3344 a III/33411 v obci Miškovice takto:
<br> Svislé i vodorovné dopravní značení
IZ 8a – Zóna s dopravním omezením“ nejvyšší dovolené rychlosti
40 km/hod… ………………………………………….<.> 3 x
IZ 8b – Konec zóny s dopravním omezením“ nejvyšší dovolené
rychlosti 40 km/hod….<.> ……………………………….3 x
A 12a – „Chodci“ …………….<.> ……………………………….<.>.3 x
<br> bude instalováno při uvedených silnicích v Miškovicích
v místech dle situačního schématu,které je přílohou a zároveň
nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
Předmětem místní úpravy provozu je plošné snížení nejvyšší dovolené rychlosti na poze...

Načteno

edesky.cz/d/5377109

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz