« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr prodeje pozemku p. č. st. 285/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemku p. č. st. 285/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> záměr prodeje
<br> pozemku p.č.st.285/1 v k.ú.Lipník nad Bečvou,jehož součástí je bytový dům č.p.1492 <,>
Bytovému družstvu Osecká,IČO 26805707,se sídlem v Lipníku nad Bečvou,nám.T.G <.>
Masaryka 89/11,za cenu 1 €/m2 podlahové plochy bytů a garáží v objektu č.p.1492,tj.celkem
za 2.648 € (prodej osvobozen od DPH) <.>
<br>
<br>
<br>
Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,Odbor správy majetku <,>
paní Oblouková (tel.581 722 307) <.>
<br> Záměr prodeje navazuje na záměr schválený Zastupitelstvem města Lipník nad Bečvou dne
30.11.2004 usnesením č.382/2004 – ZM 14 <.>
<br> Lipník nad Bečvou,2022-05-13
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka

Načteno

edesky.cz/d/5376185


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz