« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 4 ÚP Tachov a zveřejnění návrhu Změny č. 4 ÚP Tachov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o veřejném projednání návrhu č. 4 Změny ÚP Tachov a zveřejnění návrhu Změny č. 4 ÚP Tachov (153.59 kB)
Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz
<br> IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs
<br> příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz
<br> Městský úřad Tachov
Hornická 1695,347 01 TACHOV
Odbor výstavby a územního plánování
<br> Váš dopis č.j.: --
Ze dne: --
Spis.značka : 2132/2020 - OVÚP/TC
Naše č.j.: 1616/2022-OVÚP/TC
<br> Vyřizuje: Košátko
Telefon: 374 774 158
E-mail: pavel.kosatko@tachov-město.cz
<br> Datum: 12.5.2022
<br> Dle rozdělovníku
<br> Oznámení
o veřejném projednání návrhu Změny č.4 územního plánu Tachov
<br> a zveřejnění návrhu Změny č.4 územního plánu Tachov
- datum duben 2022
<br> (dále jen návrh „Změna č.4 ÚP Tachov)
<br> Městský úřad Tachov,odbor výstavby a územního plánování,jako příslušný orgán obce – úřad
územního plánování (dále také „pořizovatel“) podle § 6 odst.1,písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění pozdějších změn <,>
<br> oznamuje
<br> v souladu s ust.§ 52 odst.1 stavebního zákona,veřejné projednání návrhu Změny č.4 ÚP Tachov –
datum duben 2022,spojené s výkladem,které se koná
ve čtvrtek dne 30.6.2022 od 9:30 hodin na MěÚ Tachov,Hornická 1695,347 01 Tachov,2 <.>
nadzemní podlaží,zasedací místnost č.dveří 212
<br> Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území ani vlivů na životní prostředí se pro Změnu č.4 ÚP
Tachov nezpracovává.Změna č.4 je pořizována zkráceným postupem ve smyslu § 55a stavebního
zákona,z podnětu právnického subjektu,bez variant řešení <.>
<br> Předmětem návrhu je zejména:
- změna plochy O/Z – V1 – výrobní zóna Oldřichov,plocha u Plastimatu – VL na plochu VL1 – výroba
lehký průmysl specifický,výrobní areál URBANITY
- změna plochy NSo (umístěna jižně od výrobní zóny Oldřichov) na plochu O/Z – V3 – VL1,rozšíření
výrobního areálu URBANITY
- změnu podmínek prostorového uspořádání v předmětných plochách
<br> Do návrhu Změny č.4 územního plánu Tachov je možné nahlédnout v...

Načteno

edesky.cz/d/5374954

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz