« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Chodník a komunikační připojení, Tři Vršky, Králův Dvůr - 28640/225/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

28640.pdf (6.22 MB)
lij Beroun
<br> Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum: Číslo jednací:
27.04.2022 MBE/28640/2022/DOPR-
<br> DrP
<br> Spisová značka:
00108/2022/DOPR/4
<br> Vyřizuje / telefon:
Petr Drexler/311654317
<br> E-mail:
<br> doprava9@muberoun.cz
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální
stavební úřad") vykonávající státní správu podle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),podle
§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o pozemních komunikacích") posoudil v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona žádost o
vydáni společného povolení na stavbu „Chodník a komunikační připojení,Tři Vršky,Králův Dvůr" na
pozemku pozemková parcela číslo 189/10 (trvalý travní porost),189/11 (trvalý travní porost),189/18 (trvalý
travní porost),189/20 (trvalý travní porost),189/22 (trvalý travní porost),189/23 (trvalý travní porost),189/99
(trvalý travní porost),189/100 (trvalý travní porost),229/274 (orná půda),523/12 (ostatní plocha),523/13
(ostatní plocha),524/1 (ostatní plocha),524/4 (ostatní plocha),524/5 (ostatní plocha),527/63 (ostatní plocha) <,>
v katastrálním území Králův Dvůr (dále jen „stavba"),kterou dne 02.02.2022 podal stavebník XXXX XXXXXXXXXX <,>
nar.XX.X.XXXX,Kardinála Berana 9,301 25 Plzeň (dále jen „stavebník") a na základě tohoto posouzení
<br> l.schvaluje stavební záměr
<br> podle § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky 503/2006 Sb.o podrobnější úpravě územního rozhodování <,>
územního opatření a stavebního řádu
<br> na stavbu
<br> „Chodník a komunikační připojení,Tři Vršky,Králův Dvůr" na pozemku pozemková parcela číslo 189/10
(trvalý travní porost),189/11 (trvalý travní porost),189/18 (trvalý travní porost),189/20 (trvalý travní porost) <,>
189/22 (trvalý travní porost),189/23...

Načteno

edesky.cz/d/5372490

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz