« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Návrh Územního plánu Skuhrov - 30073/22/ÚPRR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
I-1_zakladni_cleneni_50.pdf
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
!
<br>
!
<br>
!
!
<br>
!
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!!
!
<br>
!
<br>
!
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
!
<br>
!
!
<br>
!
!
<br>
!
!
<br>
!
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
! !
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
!
<br>
!
!
<br>
!
!
<br>
!
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
!
<br>
!
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
!
<br>
!
!
<br>
!
!
<br>
!
!
<br>
!
!
<br>
!
<br>
!
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!
!
<br>
!
<br>
!
!
<br>
!
!
<br>
!
<br>
!
!
<br>
!
!
<br>
!
<br>
!
<br>
!!
!
<br>
!
<br>
...
veřejná vyhláška
iií Beroun
<br> Městský úřad Beroun
Odbor územního plánování a regionálního
rozvoje
<br> Datum:
<br> 03.05.2022
Číslo jednací:
MBE/30073/2022/UPRR-ZeH
<br> Spisová značka:
3619/2020/ŮPRR/14
<br> Vyřizuje / telefon:
Ing.hlarjanti Zelinková/
311654139
<br> E-mail:
<br> uprr6@muberoun.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
DORUČENI A ZVEŘEJNĚNÍ
<br> NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU SKUHROV
<br> Městský úřad Beroun - odbor územního plánování a regionálního rozvoje (dále jen „poňzovatel")
příslušný dle § 6,odst.1) písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném
znění (dále jen „stavební zákon"),pořizuje Uzemní plán Skuhrov <.>
<br> Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50,odst.3 stavebního zákona a § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád (v platném znění),doručuje návrh Územního plánu Skuhrov touto veřejnou vyhláškou <.>
Vzhledem k tomu,že rozsah návrhu Územního plánu Skuhrov,který se vydává formou opatření obecné povahy <,>
není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění,stanovuje se v souladu s ustanovením § 172 odst.2
správního řádu a § 20 stavebního zákona místo,kde je možné se s návrhem Územního plánu Skuhrov
seznámit <.>
<br> S návrhem Územního plánu Skuhrov je možné se seznámit v době od vyvěšení této veřejné vyhlášky do
konečné lhůty pro uplatnění připomínek,tj.do 18.06.2022 <.>
> v tištěné formě:
<br> • na Obecním úřadu Skuhrov,Hatě 46,267 27 Liteň
<br> • na Městském úřadu Beroun - odbor územního plánování a regionálního rozvoje,Husovo náměstí 68 <,>
Beroun - Centrum,blok C,2.patro,číslo dveří 304
<br> > v elektronické formě:
<br> • na httD^//www.mesto-beroun.cz/obcan/uredni-deska/ (záložka: územní plánování)
<br> • na http://obecskuhrov.cz/
<br> Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů,15.den je dnem doručení <.>
Vyvěšeno bude na úřední desce Městského úřadu Beroun a Obecního úřadu Skuhrov a na elektronických
úředních deskách:
<br> • httD://www.mesto-beroun.cz/obcan/uredni-deska/ (záložka: územní plánování)
• http://obecskuh...

Načteno

edesky.cz/d/5372489

Meta

Rozpočet   EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz