« Najít podobné dokumenty

Obec Milín - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 12.5.2022 Rtišovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie zde: (1.6 MB)
“fpracoval'
<br> + ď/
<br>,bps-w Zrlahí
<br> Do č.<.> 2 \ zář/Ája! f***/"* Uzi/m ewa/zazď
<br> E DISTRIBUCE
<br> „.<.> <.>,—.<.> <.>,<.>.- 1
<br> Odesláno datovou zprávou na:
<br> lDDS: pu3bcrv (Obec Milín)
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č.1100508207151
<br> Dovolte,abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 12.5.2022 od 7:30 do 16:30 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy <.>
<br> Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní před její realizací.tj.omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie <.>
<br> Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informováni Vašich obyvatel zveřejněním přiloženého oznámení na úřední desce,internetových stránkách a případně i dalším způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě,které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny <.>
<br> Zasílání oznámení o plánovaných odstavkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý zákazník ke svému odběrnemu místu jednoduše a zdarma na mwcezdistribucecz/sluzba,popř.jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.czlodstavký,ato vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci & zveřejněnl přiložených podkladů Vašim obyvatelům <.>
<br> S pozdravem
<br> Oder/Q Hadž
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX Vedoucí odboru Obsluha partnerů ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> ČEZ Distribuce.a.5.Děčín- Děčín IV-Podmokly Teplická 87418 PSČ 405 02 | Kontaktni linka: 800 850 860 | e—mail: infogcezdistnbuce.cz ! www cezdistribuce cz ! lČO: 24729035 DIČ: C224729035 j zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem sp zn.32145 | zaallacl adresa: ČEZ Dlotrlbuce.: a.Plzeň.Guldenerova 2577/19 PSČ 328 00
<br> SKUPINA ČEZ www.cezdistribuce.cz
<br> '
<br> IE DISTRIBUCE upozoawěm
<br> na odstávku elektřiny č.110060820761
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5372444

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz