« Najít podobné dokumenty

Obec Milín - Konkursní řízení na funkci ředitele- ředitelky Mateřské školy Milín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkursní řízení na funkci ředitele- ředitelky Mateřské školy Milín zde: (848.1 kB)
v ZNÁ ENí N íaní
<br> Starosta obce Milín vyhlašuje
<br> v souladu s 5 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon )a 5 3 vyhlášky č.540005 Sb <.>,o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích <,>
<br> konkursní řízení na funkci ředitele — ředitelky Mateřské školy Milín,okres Příbram,Sokolská 320,Milín 262 31
<br> Požadavky podle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících :
<br> odborná kvalifikace včetně příslušně praxe pro výkon ředitele školy dle zák.č.563/2004 Sb.organizační a řídicí schopnosti
<br> způsobilost k právním úkonům
<br> bezúhonnost
<br> zdravotní způsobilost
<br> znalost školských předpisů a školské problematiky
<br> znalost práce na PC
<br> Obsahové náležitosti přihlášky :
<br> ' písemná přihláška ( jméno,příjmení,adresa,telefon,e-mail,vlastnoruční podpis )
<br> ' úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání ( včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzděláváni ) potvrzující odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zák.č.563/2004 Sb <.>
<br> ' doklad o délce pedagogické praxe a přehled průběhu zaměstnání podle 5 5,odst.]) zákona č.563/2004 Sb <.>,potvrzený posledním zaměstnavatelem
<br> ' strukturovaný životopis ( vlastnoruční podpis)
<br> ' koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Mateřská škola Milín,okres Příbram ( v rozsahu přibližně 4 stran strojopisu formátu A4)
<br> ' výpis z rejstříku trestů ( ne starší než 3 měsíce )
<br> ' čestné prohlášení dle ustanovení 5 4 odst.3) zákona č.451/i99l Sb.kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkci ve státních orgánech & organizacích České republiky <,>
<br> ' originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ( ne starší 2 měsíců )
<br> Směrnice Ministerstva zdravotnictví 6.49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnic-wi o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (reg.v částce 2/1968 Sb.),ve znění pozdějších p...

Načteno

edesky.cz/d/5372443

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz