« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Šlikova, Cheb, MUCH 49244/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

49244 grafická příloha - Šlikova
\ \\ \ \ \ \\ \ f \ / \ \ a \ A> © m M,© / \\ A _ \ \ \\ ; \ \\ ©me \ Š \ \ \ *N \ \ / w \ \ © \ %
<br> © „ :s
<br> )( 'NUHMDL lží 2 E13 <.>,22 mam"
<br> ÝV/ID!
<br> \\ % ?l/L4 2 05.2022 i \ v [ &
<br> STSK ' -— » CHEB
<br> Mor-Luv: užívaní/50mm & QX MIC [fc/721W ŽDZZ/
<br> %;? ?.Á J M,(
<br> \ /©\
49244 návrh OOP - stanovení MÚP - VP ZTP P- Šlikova
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 520 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br>
<br> Č.j: MUCH 49244/2022 Cheb 13.05.2022
Sp.Zn.: KSÚ 3593/2022
Sk.Zn.: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 1/1
Vyřizuje: S.Čtvrtníková/ 354 440 520
ctvrtnikova@cheb.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na
základě žádosti držitele průkazu ZTP/P o povolení zvláštního užívání místní komunikace formou vyhrazeného parkování
a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie ČR,kterým je Krajské ředitelství policie Karlovarského
kraje,územní odbor vnější služby Cheb,Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-36380/ČJ-2022-
190206 ze dne 06.05.2022,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ustanovení § 171 a
následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) připravil návrh
opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění stálého svislého
dopravního značení IP 12 (vyhrazené parkoviště) se symbolem 225 (osoba na invalidním vozíku) + E 13 (dodatková
tabulka s textem) „RZ vozidla“ a vodorovného dopravního značení V 10f (vyhrazené parkoviště pro vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou) na místní komunikaci III.třídy
C120 umístěné na p.p.č.34/8,k.ú.Cheb (ul.Šlikova) – dle přiložené grafické situace <.>
<br> Důvod stanovení: označen...

Načteno

edesky.cz/d/5372414

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz