« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Usnesení RM 60 ze dne 09.05.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení RM 60 ze dne 09.05.2022
1
<br>
Město Lipník nad Bečvou
<br>
Rada města
<br>
schválila na své 60.schůzi 9.5.2022 následující
<br>
usnesení
<br>
<br> Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s platnou
legislativou České republiky na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR) <.>
<br> Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám
podle ust.§ 16 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,na Městském úřadě Lipník nad Bečvou,kancelář starosty <,>
nám.T.G.Masaryka 89,Lipník nad Bečvou <.>
<br>
1800/2022 – RM 60
<br> Program schůze RM
<br> RM po projednání schválila program schůze RM <.>
<br>
<br> 1801/2022 – RM 60
<br> Ověřovatelé zápisu schůze RM
<br> RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing.XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX <.>
<br>
<br>
XXXX/XXXX – RM XX
<br> Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM
<br> RM po projednání:
1.bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy
2.vypouští ze sledování tato svá usnesení:
<br>
1691/2022-RM 58,1692/2022-RM 58,1693/2022-RM 58,1694/2022-RM 58 <,>
1695/2022-RM 58,1696/2022-RM 58,1700/2022-RM 58,1705/2022-RM 58 <,>
1708/2022-RM 58,1709/2022-RM 58,1710/2022-RM 58,1712/2022-RM 58 <,>
1717/2022-RM 58,1728/2022-RM 58,1729/2022-RM 58,1730/2022-RM 58 <,>
1732/2022-RM 58,1733/2022-RM 58,1735/2022-RM 58,1736/2022-RM 58 <,>
1737/2022-RM 58,1738/2022-RM 58,1746/2022-RM 58,1749/2022-RM 58 <,>
<br>
<br> 2
<br> 1754/2022-RM 59,1755/2022-RM 59,1756/2022-RM 59,1757/2022-RM 59 <,>
1758/2022-RM 59,1759/2022-RM 59,1760/2022-RM 59,1761/2022-RM 59 <,>
1762/2022-RM 59,1763/2022-RM 59,1764/2022-RM 59,1765/2022-RM 59 <,>
1766/2022-RM 59,1767/2022-RM 59,1768/2022-RM 59,1769/2022-RM 59 <,>
1770/2022-RM 59,1771/2022-RM 59,1773/2022-RM 59,1776/2022-RM 59 <,>
1777/2022-R...

Načteno

edesky.cz/d/5368169

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz