« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Závěrečný účet hospodaření obce Čermná ve Slezsku za rok 2021 a zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku hospodaření 
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX02LKV4V
<br> Klasifikace informací: Veřejná
<br>
<br>
<br> Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čermná ve Slezsku <,>
<br> IČ 00849707 za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 18.6.2021 <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30.9.2021 bylo vykonáno dne 7.10.2021.Závěrečné přezkoumání
hospodaření k datu 31.12.2021 bylo vykonáno dne 21.4.2022 kontrolní skupinou ve složení:
<br>
Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXX XXXXXXX,MBA kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
Ing.XXXXXX XXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br>
<br> Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Čermná ve Slezsku <.>
<br>
Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 7.10.2021 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 21.4.2022 <.>
<br>
Zástupci územního celku,kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta
- Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXX,účetní
<br>
<br>
Čj.: MSK 64690/2022
<br> Sp.zn.:
KON/13680/2021/Sam
113.1 V5
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXXX,MBA
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX 622 282
<br> E-mail:
posta@msk.cz
<br>
...
Závěrečný účet
3 „i.-::: na i i t)
<br> XÍRGRZDKÍ / ZMČ
<br> Obec Čermná ve Slezsku
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK
<br> 2021
<br> (v Kč)
<br> Lití =j:2 (: a,)í'á'HlV-Hl *- ídenhňkačníčmk) název uHce,č.p obec PSČ,poůa
<br> HohMRUnůdnr telefon fax email WWW stránky
<br> =.<.> k.)
<br> =i.'|„:l;="= maga-
<br> ()“-c := '": trs" 3-33;
<br> nr.—.-
<br> ||.Plnění rozpočtu výdajů
<br>,„ *.'.Vso nout; XI.Ostatni doplňující údaje [.Plnění rozpočtu příjmů
<br> 00849707
<br> Obec Čermná ve Slezsku 81
<br> Obec Čermná ve Slezsku 74901
<br> 556300023
<br> 556300023 obec©cermnaveslezsku.cz www.cermnaveslezsku.cz
<br> |||.Financování (zapojení vlastních ůspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Ostatní doplňující ůdaje
<br> Příloha č.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Příloha č.2 - Inventarizační zprava Příloha č.3 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — FIN 2-12
<br> Příloha č.4 - Rozvaha Příloha č.5 - Příloha
<br> '\L
<br> Zpracován: systémem GHJES Express [,'-CR (34.„„.i) GORDIC spol.s r.3 <.>
<br> 22 <.>
<br> '.34.2022 9311 751103
<br> rnice.ca: 773" s:;ana ;! i-J X RGB,? \ ' 201" (23332023.! 31932021) |.PLNĚNÍ RozpočTu PŘÍJMÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách __ _ Skutečnost Daňové příjmy 5 274 500,00 6 316 936,00 6 326 410,73 Nedaňové příjmy 913 000,00 1 086 731,00 1 076 036,52 Kapitálové příjmy 38 000,00 9 000,00 8 000,00 Přijaté transfery 2 204 336,00 5 962 332,82 4 733 202,45 Příjmy celkern 8 429 836,00 13 374 999,82 12 143 649,70 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z přij.fyz.osob ze závčinnosti a fun.pož.1 200 000,00 986 000,00 986 597,98 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdělčinnosti 20 000.00 63 000,00 63 67...

Načteno

edesky.cz/d/5368128

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz