« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Záměr pronájmu rybníka Přibyl

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu rybníka Přibyl
OBEC SMRK
Smrk 30
<br> 675 01 Vladislav
IČ: 00378623
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 12.05.2022
<br>
Záměr pronájmu rybníka Přibyl
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém 2.zasedání konaném dne 31.03.2022 usnesením č.12/2/ZO/2022
schválilo pronájem rybníka (Přibyl) na pozemku parcelní číslo 118 – vodní plocha,a jeho hráze na
pozemku parcelní číslo 135 – lesní pozemek,jež jsou ve vlastnictví OBCE SMRK.Uvedené pozemky
jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,Katastrálního pracoviště
Třebíč,pro katastrální území Smrk na Moravě na listu vlastnictví č.10001 <.>
<br> Tímto OBEC SMRK dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,zveřejňuje svůj záměr pronajmout výše uvedený rybník a jeho hráz na výše
uvedených pozemcích za účelem chovu ryb,za podmínky,že uvedená vodní plocha (rybník) nebude
zařazena do svazových rybářských revírů Českého rybářského svazu,z.s <.>,a Moravského rybářského
svazu,z.s <.>
<br> Zájemci mohou předložit své cenové nabídky písemnou formou v zalepené obálce s označením
„Nabídka pronájmu rybníka Přibyl“ do 30.05.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXX
starosta
<br>
<br>
Úřední hodiny: Út a Čt 17:00–19:00
Tel.: 568 888 224 (v úředních hodinách)
Mobil: 603 814 541 (starosta)
E-mail: smrk@obce.cz
Web: http://www.obec-smrk.cz/

Načteno

edesky.cz/d/5367810


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz