« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Č.J.: MMB/0275090/2022/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0167731/2022/5
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici III/15283,ul.Hanácká,Brno
<br> (MČ Tuřany)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Hanácká,silnice III/15283,Brno,změna organizace dopravy a změna místní úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> dne 16.3.2022 podaného návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici III/15283,ul <.>
<br> Hanácká,Brno,Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3,602
<br> 00 Brno,formou výkresu č.3,pod názvem akce „projektová dokumentace Brno - Hanácká“ <,>
<br> zpracovaného společností BS Morava spol.s.r.o <.>,IČO: 25511009,s datem 14.3.2022,formát 1 A3,č <.>
<br> zakázky 2021AK00220,č.projektu 2021PR00114,doplněný vyjádřením dotčeného orgánu Policie
<br> České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravní
<br> inženýrství,pod č.j.: KRPB-5833-6/ČJ-2022-0602DI,ze dne 21.3.2022,podle ustanovení § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br>
Č.j.: MMB/0275090/2022/HA
<br> Sp.zn.: 5400/OD/MMB/0167731/2022/5
<br>
<br>...
priloha
čj.:MMB- non MmB souhlasí datum ODBOR DOPRAVY MmB _Í DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PČR BRNO _! |— F— “QW J _! počet stran: 1 akce: projektová dokumentace zakázka: 2021 AK00220 datum vypracování: 2.1 1.2021 místo: Brno - Hanácká projekt: 2021 PR001 14 datum změny: 14.3.2022 zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje verze; 3 poznámka: vypracoval: XXXXXXXX XXXXX
<br> vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> XXX a XXX nutno osadit X dní předem počty Z4 a ZSjsou pouze orientační
<br> www — si_qpravni znaceni brno -.=
<br> A B\C D E F G H | J K L M N 0 P (; R,:S T U
<br> DETAIL „A"
<br>,N W \
<br> i-Ž3
<br> [ *._
<br> ; ív)
<br> 9
<br> 10 12 - i ; //7j.„A?/air! 13 BUDE OSAZENO DLE TP 65 - „„ „„ ???/' 3 ' Š ; : i : ; z ] ““*““ i „ ' '; i : Čudoordopravy ; ; ' __.Í.<.> v.;.<.>.:,<.>.<.>.KOUFEWŠCOVa 67,- BRNO <.>
<br> ' 2 2 * í ; -oo4- *
<br> „M projektová dokumentace v 2021AK00220 Wurm.Brno - Hanácká P - 2021PR00114 BS MORAVA „ „ datum vyp.-rapoval" 2.11.2021 datum zmeny 14.3.2022 verze 3 :šÍITH"r£1: 1/1

Načteno

edesky.cz/d/5367054

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz