« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Program zasedání zastupitelstva městyse dne 23.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program zasedání zastupitelstva městyse dne 23.5.2022.pdf [0,05 MB]
Městys Netvořice Úřad městyse Netvořice
<br> I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva městyse Netvořice
<br> Úřad městyse Netvořice v souladu s ustanovením & 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Netvořice,svolaného starostkou městyse Monikou Šlehobrovou v souladu s © 91 odst.1 zákona o obcích
<br> Místo konání: Městys Netvořice - zasedací místnost úřadu,Mírové náměstí č.p.19 Doba konání: 23.5.2022 od 18:00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1) Zahájení 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3) Schválení programu 4) Kontrola usnesení 5) Volby do zastupitelstva městyse 2022 — stanovení počtu zastupitelů 6) Darovací smlouva k pozemkům parc.č.l48/2,l49,150,151,152,988/2 vše v k.ú.Netvořice od Římskokatolické farnosti Týnec nad Sázavou 7) Dodatek č.2 ke smlouvě o úvěru č.03 l7080459/LCD s Českou spořitelnou a.s.8) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5 TJ Sokol Netvořice 9) Rozpočtové opatření 10) Organizační záležitosti,zprávy o činnosti městyse 11) Diskuze 12) Usnesení,závěr
<br> V Netvořicích dne 12.5.2022 )
<br> U
<br> M4
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX starostka městyse Netvořice
<br> Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě: 12.5.2022
<br> ÚŘAD MĚVSTYSE NETVORICE 257 44

Načteno

edesky.cz/d/5367031

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz