« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 BENE-BUS a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 BENE-BUS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2021_BENE_BUS.pdf
NÁ V R H
<br>
Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS,IČ: 75120321
<br>
Závěrečný účet za rok 2021
<br>
<br> PŘÍJMY SR Skutečnost v Kč
v tis.Kč k 31.12.2021
<br> Příspěvky obcí na NDO 23.686,06 23,716.922,00
Příspěvky na činnost 97,07 97.050,00
Úroky 1,00 400,78
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Příjmy CELKEM 23.784,13 23,814.372,78
<br>
<br> Komentář k příjmům
<br> Na nadstandardní dopravní obslužnost a činnost svazku přispělo všech 109 obcí z okresu
Benešov a 1 obec z okresu Příbram.Výše příspěvku na NDO na 1 obyvatele činila 244,-
Kč,výše příspěvku na činnost činila 1,- Kč <.>
<br>
<br>
<br> VÝDAJE
Dotace na nadstandardní DO 24.205,30 24,185.147,42
<br> Odměna za vedení účetnictví 66,00 66.000,00
Zákonné pojištění úrazu 0,40 400,00
Nákup materiálu 1,00 250,62
Služby pošt 1,40 100,00
Zpracování dat 10,00 7.578,79
Ostatní služby 275,00 270.025,00
Bankovní poplatky 6,60 5.668,00
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Výdaje CELKEM 24.565,70 24,535.169,83
<br>
Komentář k výdajům
<br> Dotace dopravcům byla poskytnuta podle uzavřených smluv na rok 2021 <.>
Ve výdajích jsou zahrnuty doplatky a nedoplatky za rok 2020.Není zahrnut doplatek dle
Dodatku č.5,který byl schválen až v roce 2022 ve výši 278.887,- Kč a doplatek za
propad tržeb ve výši 182.925,- Kč <.>
<br>
<br>
Rekapitulace v Kč
<br> Příjmy 23,814.372,78
Výdaje 24,535.169,83
<br> Rozdíl -720.797,05
<br>
<br> Zůstatek na ZBÚ k 1.1.2021 2,840.185,48
Příjmy za rok 2021 23,814.372,78
Výdaje za rok 2021 24,535.169,83
<br>
Zůstatek na ZBÚ k 31....
Audit 2021_BENE_BUS.pdf
Zpráva()výMedku přezkoumánílumpodaření
<br> Pedle Zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o auditorech“),auditorského standardu č.52,dalších re1evantních přepisů vydaných Komorou auditorů
České republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> pro dobrovolný svazek obcí
<br> BENE-BUS
<br> za obdobíod1.1.2021do 31.12.2021
<br> I.VŠEOBECNÉINFORMACE
<br> Statutární orgán dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“): předseda svazku: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX <,>
místopředsedové: Mgr.Martin Kadmožka,XXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
Auditor provádějící přezkoumání hospodaření svazku obcí: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí:
Auditor provedl přezkoumání hospodaření svazku obcí BENE-BUS v souladu s ustanovením § 4 odst.7 zákona
č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,0 auditorech <.>
Misto přezkoumání hospodaření: Masarykovo nám.100,Benešov,Masarykovo nám.1,Benešov,sídlo auditora
Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření svazku obcí provedeno:
- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 3.— 8.11.2021
— Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 16.2.— 22.2.2022
Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem:
- Označení první činností auditora,kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedem’: převzetí dokladů
dne 3.11.2021
<br> - Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedem’:
kontrola účetních výkazů dne 22.2.2022
<br> ILPŘEDMĚTPŘEZKOUMÁNÍHOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospo...

Načteno

edesky.cz/d/5367019

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz