« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - Stanovení dočasného DIP Triatlon 2022 - Konopiště-Neveklov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - Stanovení dočasného DIP Triatlon 2022 - Konopiště-Neveklov
Stránka 1 z 7
www.benesov-city.cz
<br> IČO: 00 231 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
<br> Masarykovo náměstí 100
<br> 256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> oddělení silniční správní úřad
<br> ČÍSLO JEDNACÍ MUBN/207881/2022/VÝST
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/130488/2022/SEM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXX - oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: sebova@benesov-city.cz
<br> DATUM: 11.05.2022
<br>
Triatlon Konopiště,z.s <.>,IČO 097 35 160,K Pazderně č.p.2024,256 01 Benešov <,>
který zastupuje Quo s.r.o <.>,IČO 264 87 985,Křižíkova č.p.2158,256 01 Benešov
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení dočasného zákazu zastavení a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování,oddělení silniční správní úřad (dále jen
„správní orgán“),věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst.4 písm.a),odst.5 písm <.>
b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“) a současně věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu
na pozemních komunikacích“),na základě návrhu,který podal spolek
<br> Triatlon Konopiště,z.s <.>,IČO 097 35 160,K Pazderně č.p.2024,256 01 Benešov <,>
který zastupuje Quo s.r.o <.>,IČO 264 87 985,Křižíkova č.p.2158,256 01 Benešov
<br> (dále jen „navrhovatel”),po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje,Územního odboru Benešov,Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“) <,>
dočasně zakazuje zastavení silničních vozidel podle § 19a o...

Načteno

edesky.cz/d/5367018

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz