« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - MÚ Kolín - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3347 v obci Třebovle z důvodu pokládky kNN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-6015126630263594590.pdf
Oznámení VV - přechodná úprava provozu.pdf
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111,fax: 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
XXXXX XXXXXXX
Radim XXX
XXX XX RADIM
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 31456/22-noj
OD noj 7520/2022
<br> 1
<br> 1/1
XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 15340830
<br>
Datum: 21.04.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) dle návrhu žadatele Karla Vaníčka,Plaňanská
200,281 03 RADIM,IČ: 15340830 podaného v zastoupení na základě plné moci společností SEDOZ
DZ,s.r.o <.>,IČ.: 24218537,se sídlem: Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 – Libeň po písemném
vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát čj <.>
KRPS-82176-2/ČJ-2022-010406
<br> stanoví v souladu s ustanovením §77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnici III/3347 v obci Třebovle z důvodu
pokládky kNN (IV-12-6029488) mimo komunikaci v zel.pásu takto:
<br> při realizaci uvedené stavby mimo těleso komunikace bude na silnici III/3347 osazeno přechodné
dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN EN12899-1 <.>
Dopravní značení,které bude v rozporu s touto přec...

Načteno

edesky.cz/d/5364195

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz