« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Čermná ve Slezsku za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde 
3 „i.-::: na i i t)
<br> XÍRGRZDKÍ / ZMČ
<br> Obec Čermná ve Slezsku
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK
<br> 2021
<br> (v Kč)
<br> Lití =j:2 (: a,)í'á'HlV-Hl *- ídenhňkačníčmk) název uHce,č.p obec PSČ,poůa
<br> HohMRUnůdnr telefon fax email WWW stránky
<br> =.<.> k.)
<br> =i.'|„:l;="= maga-
<br> ()“-c := '": trs" 3-33;
<br> nr.—.-
<br> ||.Plnění rozpočtu výdajů
<br>,„ *.'.Vso nout; XI.Ostatni doplňující údaje [.Plnění rozpočtu příjmů
<br> 00849707
<br> Obec Čermná ve Slezsku 81
<br> Obec Čermná ve Slezsku 74901
<br> 556300023
<br> 556300023 obec©cermnaveslezsku.cz www.cermnaveslezsku.cz
<br> |||.Financování (zapojení vlastních ůspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Ostatní doplňující ůdaje
<br> Příloha č.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Příloha č.2 - Inventarizační zprava Příloha č.3 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — FIN 2-12
<br> Příloha č.4 - Rozvaha Příloha č.5 - Příloha
<br> '\L
<br> Zpracován: systémem GHJES Express [,'-CR (34.„„.i) GORDIC spol.s r.3 <.>
<br> 22 <.>
<br> '.34.2022 9311 751103
<br> rnice.ca: 773" s:;ana ;! i-J X RGB,? \ ' 201" (23332023.! 31932021) |.PLNĚNÍ RozpočTu PŘÍJMÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách __ _ Skutečnost Daňové příjmy 5 274 500,00 6 316 936,00 6 326 410,73 Nedaňové příjmy 913 000,00 1 086 731,00 1 076 036,52 Kapitálové příjmy 38 000,00 9 000,00 8 000,00 Přijaté transfery 2 204 336,00 5 962 332,82 4 733 202,45 Příjmy celkern 8 429 836,00 13 374 999,82 12 143 649,70 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z přij.fyz.osob ze závčinnosti a fun.pož.1 200 000,00 986 000,00 986 597,98 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdělčinnosti 20 000.00 63 000,00 63 67...

Načteno

edesky.cz/d/5360321

Meta

Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz