« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 1_2021_zrušuje systém_4_2018.pdf (194.72 kB)
Obec Čermná ve Slezsku
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Čermná ve Slezsku
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2021 <,>
<br>
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/2018 o stanovení systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čermná ve Slezsku
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Čermná ve Slezsku na svém zasedání dne 29.09.2021,usnesením
<br> č.25/3 vydává na základě § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
<br>
<br>
<br> Čl.1
<br> Zrušovací ustanovení
<br>
<br> Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.4/2018 ze dne 26.6.2018
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
<br> komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čermná ve Slezsku <.>
<br>
Čl.2
<br> Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> …………………….…………….<.> ………
<br> XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> místostarosta starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 04.10.2021
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br>
2021-10-25T15:27:35+0200
XXXXXXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5360316

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz