« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Závěrečný účet hospodaření obce Čermná ve Slezsku za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZVÚ+přílohy (26.7 MB)
Obec Čermná ve Slezsku
<br> ZÁVĚREČ NÝ ú ČET ZA ROK 2020 (v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> idantíňkační číslo 00049707
<br> název Obec čermná ve Slezsku
<br> ulice,č.p.81
<br> obec Obec čen-nné ve Slezsku
<br> PSČ,pošta 74901 Kontaktní údaje
<br> telefon 556300023
<br> fax 556300023
<br> e-mail obec©cermnaveslezskmcz
<br> WWW stránky www.cermnaveslezsku.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu !.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů lII.Financování (zapojení vlastních úspor a cizich zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obci,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s iejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Příloha č.1 — Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — FIN 2-12 Příloha č.2 — Rozvaha
<br> Příloha č.3 — Výkaz zisku a ztráty
<br> Příloha č.4 — Příloha
<br> Licence: DA3Z
<br> strana 2/ 9
<br> XCRGBZUC / ZUC
<br> (01012020 / 01012020)
<br> l.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 450 500.00 5 569 430,00 5 561 211,56 Nedaňové příjmy 289 950,00 743 300.00 731 410,02 Kapitálové příjmy 50 000,00 5 000,00 5 000,00 Přijaté transfery 445 400,00 8 817 764,00 8 817 784,00 Příjmy celkem 0 235 050,00 15 135 514,00 15 115 405,60 Detailní výpis položek díe druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1 111 Daň z přtj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.1 300 000.00 1 300 000,00 1 298 254,12 1 112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 33 000,00 20 500,00 20 723,73 1 113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitáixýnosů 130 000,00 130 000,00 126 455.86 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 463 000.00 1 450 500,00 1 445 433,71 1121 Daň z příjmů právnických...

Načteno

edesky.cz/d/5360315

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz