« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení-stav. práce ul. Bohuslávská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-stav. práce ul. Bohuslávská.pdf
Schema
<br> ng $ SLV
<br> HW
<br> Lu og 'xew
<br> min.2 TSm
<br> T
<br>.“ m
<br> ! 3xZ4+VS-1
<br> A15 AGb
<br> M$ SLV
<br> MDL
<br> \.MLR-ou u— 3“ hr."o"
<br> Šíří; %q—2/©h_ 292; —— 5“
<br> MW
<br> nev/Š SEN
<br> L-Sszxs En
<br> )IW
<br> Lu 09 www
<br> aw
<br> U! 09 'KEUJ
<br> ?.EM “f.—:“.Gaza
<br> 9.1.<.> LW/WW/maz/ 73,9
<br> MĚSTSKÝ LŘAD $“ L.!PNĚK N D
<br> A6b
<br> 11
<br> „N ==.: _- e „ LIPNÍK _i <.>,„ % u.<.>.““.NADBECVOU
<br> 'm.' mes-ro „
<br> C1- ')
<br> => <.>
<br> — u.<.> <.>
<br> částečná Ěža i'rkai - schema- <.>
<br> n.m'
<br> u,L ?a: 24.44 myom-L.; 0 <.>
<br>.Uzavřený úsek
<br> 75/322 Dopravní značení 528 s datem platnosti bude umístěna 7 dni před zahájením stavby <.>
<br> Vypracoval: Datum:
<br> Bc.Marlin Bodlák 22.4.2022 5 E KN E Názwakce: SEKNE,spal.8 r.o.Hamerská 12.712 00 Oiomouc
<br> DIČ: (262383701 leIJfax: 585 311 GET
<br> Lipník nad Bečvou,U oprava ulice Bohuslávská
<br> Nazevobjeklu: Přechodné dopravniznačen'l Formát: C.výkmsu: Příloha:
<br> Č.soupravy:
<br> Částečná uzavírka MK 2xA4 1
<br> mon nad? CIM iw,díuaqao ] Jagged Špgzoťť
<br>.cecha
<br> 13ng,<.> Elán.GMW! 8 La J
<br> “90 '.:* gšWém sady +.\le.'
<br> WW“
<br>.W„.<.>.<.> - W.<.> : : _ LIPNIK W.W ““ NAD BEČVOU
<br> _ MESTO
<br> €))
<br> ril-
<br> - Uzavřený úsek
<br> Dopravní značení B28 s datem platnosti bude umístěno 7 dní před zahájením stavby <.>
<br> Vypracoval: Datum: Bc.XXXXXX XXXXXX
<br> XX.X.XXXX X E KN E
<br> Název akce: SEKNE.s 01.! r.o <.>
<br> mac *éžazaaaíaamouc Lipník nad Bečvou,[el./fám 585 311 se?
<br> oprava ulice Bohuslávská
<br> nazavobjeknu: Přechodné dopravniznačeni Fnrmál: G.VÝkresu: G.Snupravy:
<br> Přiloha:
<br> Úplná uzavírka MK 2xA4 2
Stanovení doprav. značení-stav. práce ul. Bohuslávská.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/08581/2022/1716
<br> Naše čj.: MU/09087/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 2
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 2
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 09.05.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.16/2022
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 25.04.2022 návrh spol.SEKNE spol.s r.o <.>,IČO 623 63 701,se sídlem
Hamerská 12,772 00 Olomouc,která na základě plné moci zastupuje spol.STRABAG a.s.<,>
IČO 608 38 744,Kačírkova 982/4,158 00 Praha,na stanovení přechodné úpravy provozu
na místních komunikacích III.tř.v ul.Bohuslávská,Ze Reálkou a Mánesova v Lipníku nad Bečvou
z důvodu opravy komunikace v ul.Bohuslávská v Lipníku nad Bečvou <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem
Přerov,stanovisko ze dne 04.05.2022 pod čj.KRPM-59656-2/ČJ-2022-140806
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5359265

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz