« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - 3) Nařízení Státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3) Nařízení Státní veterinární správy
Č.j.SVS/2022/057623-G
<br>
<br>
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br>
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní
orgán podle ustanovení § 48 odst.1 písm.c) zák.č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen veterinární zákon),mění ke dni účinnosti tohoto nařízení mimořádná veterinární
<br> opatření nařízená nařízením Státní veterinární správy ze dne 16.března 2022 <,>
č.j.SVS/2022/037830-G takto:
<br> ČÁST PRVNÍ
V článku 2 písmeno c) zní
<br> „c) dovoz zvířat původem z Ukrajiny,pro něž byly dovozní podmínky stanoveny
(harmonizovány) na úrovni Evropské unie,pokud daná zásilka splňuje dovozní podmínky
stanovené předpisy Evropské unie a byla podrobena pohraniční veterinární kontrole
na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Evropské unie s uspokojivým
výsledkem,nebo“ <.>
<br> Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d) <.>
<br> ČÁST DRUHÁ
<br> Společná a závěrečná ustanovení
<br> (1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst.1 a § 4 odst.1 a 2 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce
<br> právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu
<br> naléhavého obecného zájmu,platnosti jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních
<br> předpisů a účinnosti počátkem dne následujícího po dni jeho vyhlášení.Datum a čas vyhlášení
<br> nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů <.>
<br> (2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních
<br> úřadů,jejichž území se týká,na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské
<br> veterinární správy,krajského úřadu a všech obecních úřadů,jejichž území se týká <.>
<br> (3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních
<br> předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne,kdy byla o vyhlášení
<br> vyrozuměna <.>
<br> V Praze dne 27.04.2022
<br> MVDr.Z...

Načteno

edesky.cz/d/5359264

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz