« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Zaslání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Blazice ve znění změny č.1 v uplynulém období 2017-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh zprávy o uplatňování
Návrh zprávy o uplatňování
Územního plánu Blazice ve znění změny
č.1 v uplynulém období 2017 – 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor územního plánování a stavebního
řádu (pořizovatel)
Určený zastupitel: XXXXX XXXXXX
Datum: květen XXXX
<br>
<br> Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Blazice ve znění změny č.1 v uplynulém období 2017 – 2022
<br> - 2 -
<br>
<br> Obsah
<br> Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - 3 -
A.Vyhodnocení uplatňování ÚP ve znění změny č.1 včetně vyhodnocení změn
<br> podmínek,na základě,kterých byla změna č.1 územního plánu vydána (§ 5 odst <.>
6 stavebního zákona),a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních
dopadů na udržitelný rozvoj území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- 3 -
A.1 Vyhodnocení uplatňování územního plánu ve znění změny č.1 (dále jen
„ZmÚP“).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - 3 -
A.2 Vyhodnocení změn podmínek na základě,kterých byla Změna č.1 územního
plánu vydána.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- 6 -
A.3 Vyhodnocení nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
veřejná vyhláška o zaslání návrhu zprávy
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br> 1
<br> Č.j.: MUBPH 10423/2022
<br> Datum: 06.05.2022
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> E-mail: daniela.zapletalova@mubph.cz
<br> Tel.: 573 501 942
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Zaslání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Blazice ve znění změny č.1 v uplynulém období
2017-2022
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem,jako příslušný úřad
územního plánování,resp.pořizovatel podle ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
<br>
zasílá
<br> v souladu s ustanovením § 20 a § 55 odst.1 stavebního zákona a za použití § 47 odst.2 stavebního zákona
<br>
návrh Zprávy o uplatňování ÚP Blazice ve znění změny č.1 v uplynulém období 2017-2022
<br>
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Blazice ve znění změny č.1 (dále jen „návrh zprávy“) je zpracován v souladu se
zákonem č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon a § 15 vyhlášky 500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech <,>
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti <.>
<br>
Návrh zprávy je vystaven k veřejnému nahlédnutí
<br>
od 11.05.2022 do 09.06.2022 (včetně)
<br>
na Obecním úřadě Blazice,Městském úřadě Bystřice pod Hostýnem (odbor územního plánování a stavebního
řádu,Pod Platany 2,předzámčí,dveře č.18),v elektronické podobě na internetových stránkách obce Blazice
www.blazice.cz a města Bystřice pod Hostýnem www.bystriceph.cz <.>
<br>
Veřejná vyhláška se považuje za doručenou patnáctým dnem po dni vyvěšení <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky tj.do 09.06.2022 (včetně) může každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky.K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Připomínky podáve...

Načteno

edesky.cz/d/5359263

Meta

Rozpočet   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz