« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č.2/2020, místní poplatek ze psů (984.24 kB)
Obec Kočov Zastupitelstvo obce Kočov Obecně závazná vyhláška obce Kočov č.2/2020,o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Kočov se na svém zasedání dne 20.5.2020 usnesením č.914/20 usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poptatcích“),a v souladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (1) (2)
<br> (1)
<br> (2) (3)
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> Obec Kočov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).Správcem poplatku je obecní úřad Kočov.1
<br> Čl.2 Poplatník a předmět poplatku
<br> Poplatek ze psů plati držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášené nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „pOplatnik“).2 Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3
<br> Ohlašovaci povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik svě poplatkové povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> Povinnost ohlásit drženi psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena.V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl—li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede těž osoby,které jsou jejim jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnosti poplatníka <,>
<br> 1 5 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 5 2 odst.1 ...

Načteno

edesky.cz/d/5357053


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz