« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 3/2020, poplatek za užívání VV (1.51 MB)
Obec Kočov Zastupitelstvo obce Kočov Obecně závazná vyhláška obce Kočov č.3/2020,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Kočov se na svém zasedání dne 20.5.2020 usnesením č.10/4/20 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"),a v souladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Kočov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).(2) Správcem poplatku je obecní úřad Kočov.1
<br> Čl.2 Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístěni dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních nebo reklamnich zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakci,umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
<br> (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatnik“).3
<br> Čl.3
<br> Veřejná prostranství
<br> Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
<br> Parcely s pp.č.2413/2,2413/6,2421/1,2584/1,2584/8,2584/10 v k.ú.Kočov a pp.č.2632/1 v k.ú.Klíčov,které jsou též uvedeny v příloze č.1 OZV.Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky <.>
<br> Čl.4
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.Vpřípadé užívání
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5357052

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz