« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kočov, které se konalo dne 23.2.2022 od 17:00 hod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
priloha_20220224_0001.pdf Obec Kočovo Kočov 29,348 15 Planá Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva KoČov se bude konat dne 23.2.2022 oď17 hod.v zasedací místnosti oú.Program: 1.schválení programu 2.výsledek ověření předchozího zápisu 3.určení ověřovatelů zápisu 4.Žádost o pronájem pozemkŮ v k.ú.Ústí nad ll.[Ží,k.ú.KoČov a k.ú.Bezděkov u Damnova 5.seznámení s Rozpočtovou úpravou č.812022 6.žádost obce o dotaci z Programu rozvoje venkova 7.různé 8.diskuze 9.závér V Kočově dne 16.2.2022 Vyvěšeno dne: |6.2.2022 Sejmuto dne: 23.2.2022 " 2A\o.<.> 0 Tlo }JR "JLH oXcpto)u u }Aloer,}auorctr| WO:IřO Pnun'Ui prezenční listina k zased ánízo kočov konaného dne.<.>./J.l.&/(.<.>.XXXXX XXXXX.<.>.<.> ']iltXt,X!*.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.a,'),<,>," XXXXXXX XXXXXXX.<.> /."X---.;.<.>.XXXXXX XXX.<.>.N"',UtXt,ř.P.K---PešekMiroslav./.<.>.<.>.<.> """ XXXXXXX XXXXXXXXX.Xl+t,tt,<,>.+lY-X StrejčekDavid.fré \/ XXXXXXXXX XXXXXXXX.<.>.<.> ť: Zapis X-XX GDPR.docx Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kočov č.2/2022,konaného dne 23.2.2022 od 17:00 hodin.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").Informace o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst.1 zákona byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 16.2.2022 do 23.2.2022 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na internetových stránkách obce.Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZO zahájil starosta obce Kočov přivítáním všech přítomných.Starosta na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je schopné se usnášet ve smyslu § 92 odst.3 zákona.Omluveni jsou 3,neomluveni 0.Dále byli přítomni 0 podepsaných a 0 nepodepsaných občanů v prezenční listině.Určení ověřovatelů zápisu Starosta určil z...

Načteno

edesky.cz/d/5353970

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz