« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov, které se konalo dne 12.1.2022 od 17.00hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
priloha_20220113_0001.pdf
<br>
Obec Kočovo Kočov 29,348 15 Planá
<br>
Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Kočov se bude konat
dne 12.1,<.> 2022 od 17 hod.v zasedací místnosti OÚ <.>
<br>
Program:
1.schválení programu
2.výsledek ověření předchozího zápisu
3.určení ověřovatelů zápisu
4.žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
5.schválení Smlouvy o zpracování osobních údajů se
<br>
společností Galileo Corporation §.r.o <.>
6.schválení Smlouvy o zřízení a provozu Rozklikávacího
<br>
rozpočtu se společností Galileo Corporation s.r.o <.>
7.schválení Smlouvy o vytvoření internetových stránek se
<br>
společností Galileo Corporation s.r.o <.>
8.schválení Smlouvy o provozu internetových stránek se
<br>
společností Galileo Corporation s.r.o <.>
9.žádost o finanční příspěvek pro Středisko Víteček
10.seznámení s Rozpočtovou úpravou č.7l202I
11.schválení Veřejnoprávní smlouyy uzalřené s městem
<br>
Planá
12.různé
13.diskuze
1,4.závér.áUecl - ltos hl,bVu
<br>
',/fWnoltath,' za,pilantele 7ro rc[ Zo22
<,> Íahost - uzor1ua' O|oLungalaat
<br>
V Kočově dne 5.I.2022 '
Z!/xl o77o/clt" la'can" ďá,h
<br>
'4ia|aost,{,h,/*y
vyvěšeno dne: 5.1.2022,irdo,<,> hacc lrva; Lah77
Sejmuto dne: 12.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br> prezenční listina
k zasedání zo kočov
<br>
konaného dne.<.> U.!.kil.<.>
<br>
XXXXX XXXXX
<br>
XXXXXXX XXXXXXX
<br>
XXXXXX XXX
<br>
XXXXX XXXXXXXX
<br>
XXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
XXXXXXXX XXXXX
<br>
XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<.>.<.>.<.>.U <.>
?h+a.up.tv <.>
<br>
Q.tlrwUúu.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Zapis 1-22 GDPR.docx
Zápis
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Kočov č.1/2022,konaného dne 12.1.2022
<br> od 17:00 hodin <.>
<br>
<br> Místostarosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").Informace o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst.1 zákona byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně...

Načteno

edesky.cz/d/5353968

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz