« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kočov, které se bude konat dne 1.12.2021 od 17:00 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Obec Kočov,Kočov 29,348 15 Planá Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Kočov se bude konat dne 1.12.202l od 17 hod.v zasedací místnosti OÚ.Program: 1.schválení programu 2.výsledek ověření předchozího zápisu 3.určení ověřovatelů zápisu 4.schválení ročních odměn zastupitelů a zaméstnanců obce Kočov 5.schválení Návrhu rozpočtu obce Kočov na rok 2022 6.schválení Návrhu střednědobého výhtedu rozpočtu obce Kočov na roky 2023 - 2025 7.seznámení s Rozpočtovou úpravou č.61202I 8.schválení Směrnice pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 27.4.2016 9.schválení cenové nabídky na zhotovení nových webových stránek obce kočov 10.schválení Dodatku č.10 ke smlouvě č.3017 se společností Ekodepon 11.schválení Smlouvy o zajištění odborné ekonomické praxe 12.Žád,ost o povolení připojení sousední nemovitostio silniceo místní komunikace,účelové komunikace 13.různé 14.diskuze 15.závér V Kočově dne 24.11.202l Vyvěšenodne: 24.11.2021 Sejmuto dne: 1.12.202l,uBEc ročov Vn ],<.> f?"?Iíio

Načteno

edesky.cz/d/5353967

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz