« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Program veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Kočov, které se bude konat dne 18.8.2021 od 18hod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Obec Kočovo Kočov 29,348 15 Planá
<br> Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Kočov se bude konat
dne 18.8.2021,oď 18 hod.v zasedací místnosti OÚ <.>
<br> Program:
<br> 1.schválení programu
2.výsledek ověření předchozího zápisu
3.určení ověřovatelů zápisu
4.schválení záméru pronájmu části obecního pozemku p.č <.>
<br> 7311,v k.ú.Ústí nad Mižío výměře 2000m2
5.schválení záméru prodeje části obecního pozemku p.č <.>
<br> 2632lI v k.ú.Klíčov o výměíe 1,45m2
6.žádost na pronájem pozemku v k.ú.Ústí nad N.{ižíp.č.316lI
<br> o výměíe I25m2
7,žádost na poskytnutí íinančního daru pro Stodskou
<br> nemocnici
8.seznámení s Rozpočtovou úpravou č.3l202I
9.projednání akce ooRodáci202l'o
10.různé
11.diskuze
12.závér
<br> V Kočově dne 1,1.8.2021 <,>
<br> oBEc Kočov
' ^/,<,> §?,'?lii,u á(
<br> Vyvěšeno dne: 11.8.2021
<br> Sejmuto dne: 18.8.2021

Načteno

edesky.cz/d/5353965

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz