« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Záměr obce - směna části pozemku č. 17/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Náčrt vymezené části parcely ke směně 17_3.jpg
<.> 3 9%» P 40 mme W: p I.<.>.) mmak 0| mma P mm§ 33$ 01 mmai o: ‘ Em @509 u a w: 9‘ 9 0| E ammo mmmgxm.o 2 01 See nvl AMWU.0 mmmg 0: Cy nu 2.® /QIV & 01 mm 338 3: mmm \\\\ u.<.> 3 Wu fl Kola Q o NAOImmm 0v.HUG new Ammlmmm fim,N\< A‘_————————————_—"7 OI mmmm\m Amw’wmu amao $5 may 01 332 9.03 m mmmwi./ OI 9.2 <.>,\N\,w mm; 0 3.6,0 OI a 0| 3 o
Záměr obce - směna části pozemku č. 17_3.pdf
OBEC CHVALKOVICE
Chvalkovice 61,683 41 Bohdalice,IČ: 00372293
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
na základě § 39 zákona č.128/2000 Sb./ o obcích/ ve znění pozdějších
<br> předpisů oznamujeme
<br>
Z Á M Ě R O B C E na směnu části pozemku
<br> p.č.17/3 o výměře 76m2,dle náčrtu
<br> v katastrálním území obce Chvalkovice <.>
<br>
<br> Bližší informace osobně na OÚ Chvalkovice
<br> nebo na telefonním čísle 517 358 645 <.>
<br>
<br> Tento záměr obce Chvalkovice zveřejňujeme po dobu 15 dnů <,>
<br> ve které se mohou zájemci k uvedenému záměru obce vyjádřit a předložit své nabídky a to
<br> podáním poštou nebo přímo v kanceláři Obecního úřadu Chvalkovice <.>
<br>
<br>
<br> Ve Chvalkovicích 9.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vyvěšeno: 9.5.2022
<br> Sňato: 25.5.2022
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 9.5.2022
<br> Sňato: 25.5.2022

Načteno

edesky.cz/d/5344835

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz