« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - II. Datová zpráva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odpověď ______________ 106_1999 duben 2022 (II. datová zpráva).pdf
OBEC CHVALKOVICE
Chvalkovice 61,683 41 Bohdalice,IČ: 00372293
<br> TeL: 517 358 645 IČO: 00372293
<br> Fax: 517 358 645 ID DS: u4ja2q6
<br> Vaše značka Váš dopis ze dne Číslo jednací Vyřizuje ve Chvalkovicích
<br> 25.4.2022 Ing.XXXXX XXXXX XX.X.XXXX
<br>
<br>
<br>
_______________
<br> __________
<br> ____________
<br>
<br>
<br> Věc: Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst.5 písm.c)
<br> zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
<br> Vážená paní ______ <,>
<br>
<br> Obec Chvalkovice,příslušný k rozhodování,obdržel dne 25.4.2022 Vaši žádost
<br> podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších
<br> předpisů,v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
<br>
<br> V žádosti požadujete poskytnout odpovědi na otázky:
<br>
<br> 1.Považují České orgány VOZu toto vedení jakoby boje,byť by se jednalo i třeba o
obranu odcházejícího režimu,který se přinejmenším snaží držet u moci zuby nehty <,>
<br> totálně bez ohledu na životy lidí a to i bez nejmenšího ohledu na životy Ukrajinců,za
<br> legální?
<br>
<br> 2.Jsou tito ruští vojáci,pohybující se v řádně označené vojenské koloně automobilů
Ruské armády,kteří byli nelidským způsobem popraveni odstřelovači ukrytými
<br> v bytových jednotkách civilního paneláku,přičemž věk popravených vojáků lze
<br> odhadnout něco kolem dvaceti let,považováni orgány jakoby České republiky,tedy
<br> orgány VOZu,vůbec se lidské bytosti?
<br> Podle jakých norem jsou jim upírána veškerá práva i zaručené mezinárodní konvence?
<br>
<br> 3.Je možné v České republice po vyjádření vrcholných představitelů zrůdného a
vraždícího režimu VOZu,tedy ___________ a _______________ tyto zjevné válečné
<br> zločiny kritizovat? Nebo sprosté vraždění,pokud vraždí zejména XXX XXXX či jejich
<br> spojenci,se musí vychvalovat do nebes?
<br> A proti oponentům tohoto režimu bude pod rouškou trestního práva znovu a znovu
<br> perverzně zneužívána ...
priloha_ Zadost podle zákona č. 106_1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - ohledne legalniho zpusobu boje
<.>,Datová schránka: 14.03.2022 Datum narození: ':Adresa trvalého pobytu:' „mm.<.> W,<.> - _,\.Prosím pro komunikaci používat výhradně mojí datovou schránku:
<br> Věc: Žádost podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br> Vážené dámy a pánové <,>
<br> V České televizi byly záběry z oblasti boj ových operací na Ukrajině.Na okraji obrazu,který nebyl z něj aké „hlouposti či nepozornosti“ redaktora patřičně „ostřižen“ byly Vidět obrněné transportéry ukrajinské armády,které se „schovávaly“ na sídlišti mezi obytnými civilními paneláky.Což jsou zapovězené a ilegální metody boj e,které vystavují smrtelnému nebezpečí civilisty a zároveň zvýhodňují podlé zbabělce nad skutečnými vojáky a to dokonce i V otázkách života a smrti <.>
<br> Stejně tak bylo v České televizi pranýřováno,jak ruský obrněnec přejel ukrajinské civilní vozidlo,jehož řidič bez velké újmy přežil,což však Ceská média pochopitelně nezdůraznila.K tomu byl dán komentář 0 nelidskosti a šílenosti příslušníků Ruské armády <.>
<br> Avšak ze záběru bylo vystřiženo,že toto obrněné vozidlo bylo bezprostředně před tím napadeno silnou palbou z civilních obytných paneláků a doprovázené neobrněné vozidlo jedoucí V koloně Ruské armády bylo napadeno odstřelovači
<br> z přilehlých obytných paneláků,bylo doslova zcela fatálně rozstříleno a osádka Ruského neobrněného vozidla bVla v podstatě popravena nelegálním způsobem a ruští mladí vojáci na místě velmi bolestně umírali.Tedy byli popraveni podle
<br> a zbaběle střelbou z odstřelovacích pušek ze zmíněných obytných paneláků uprostřed sídliště.Následně bylo opakovaně stříleno i do těžce zraněného a umírajícího vojáka ležícího u pneumatiky,ten vypadl postřelený z nákladního prostoru a poté co byl ještě na zemi několikrát zasažen zcela nelegální a hlavně nelidskou střelbou,tak se k němu ještě přiblížil ukrajinský „hrdina“,který nakonec střílel již snad do bezvládného těla pochopitelně neozbrojeného,avšak pořád V bolestech se svíjejícího těžce raněného mla...

Načteno

edesky.cz/d/5343139

Meta

Zákon 106/1999   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz