« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - I. Datová zpráva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odpověď ______________ 106_1999 duben 2022 (I. datová zpráva).pdf
OBEC CHVALKOVICE
Chvalkovice 61,683 41 Bohdalice,IČ: 00372293
<br> TeL: 517 358 645 IČO: 00372293
<br> Fax: 517 358 645 ID DS: u4ja2q6
<br> Vaše značka Váš dopis ze dne Číslo jednací Vyřizuje ve Chvalkovicích
<br> 20.4.2022 Ing.XXXXX XXXXX XX.X.XXXX
<br>
_______________
<br> __________
<br> ____________
<br>
<br> Věc: Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst.5 písm.c)
<br> zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
<br> Vážená paní ______ <,>
<br>
<br> Obec Chvalkovice,příslušný k rozhodování,obdržel dne 20.4.2022 Vaši žádost
<br> podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších
<br> předpisů,v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
<br>
<br> V žádosti požadujete poskytnout odpovědi na otázky:
<br>
<br> 1.Je státnímu zastupitelství známo,že v roce 1932-1933 byl na Ukrajině uměle
způsobený vyhlazovací hladomor,při kterém zemřely miliony Ukrajinců? Ve
<br> zkratce se dá konstatovat podle všech dostupných historiských pramenů,že tento
<br> hladomor byl řízený židem ____________________ a jeho zrůdnou židovskou
<br> bandou.Je tedy zakázáno vyjadřovat i podporu a uznání židům či židovskému státu
<br> Izrael či židovským představitelům? Bude tedy vyjádření této podpory židům taktéž
<br> zkoumáno takzvanými orgány VOZu činnými v trestním řízení pro podezření ze
<br> spáchání trestního činu?
<br>
<br> 2.Je povoleno vyjadřovat uznání židovské guerille,která si v roce 2014 na Ukrajině
opět zcela zločinným a nezákonným způsobem stejně jako v Čechách uzurpovala
<br> moc a dopouštěla se taktéž podobně jako v Čechách a v dalších zemích děsivých
<br> zločinů proti lidskosti na slovanských obyvatelích,tedy konkrétně na Ukrajině
<br> zločinů proti etnickým slovanským Ukrajincům nebo etnickým Rusům? Budou jakoby
<br> na oko České orgány,ve skutečnosti orgány VOZu,zkoumat také tato vyjádření
<br> obdivu a podpory této židovské guerille pro podezření ze sp...
priloha_ Zadost podle zákona č. 106_1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - ohledne legalniho zpusobu boje
?,Datová schránka: Datum narození: ;Adresa trvalého pobytu: 1.Prosím pro komunikaci používat výhradně mojí datovou schránku:
<br> 01.03.2022
<br> Věc: Žádost podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br> Vážené dámy a pánové <,>
<br> V souvislosti s podivným a zjevně zločineckým vyjádřením vrcholného představitele nepochybně zrůdné zločinecké organizace VOZu,skrývající se jako vždy za znaky jakoby na oko Českého úřadu,tedy konkrétně státního zastupitelství,o svévolném zákazu svobodného vyjadřování názorů ohledně Ukrajiny nebo snad dokonce i Ruska a jeho představitelů,bych se ráda dotázala podle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím na následující otázky:
<br> 1.] e státnímu zastupitelství známo,že v roce 1932—1933 byl na Ukrajině uměle způsobený vyhlazovací hladomor,při kterém zemřely miliony Ukrajinců? Ve zkratce se dá konstatovat podle všech dostupných historických pramenů,že tento hladomor byl řízený židem a jeho zrůdnou židovskou bandou.Je tedy zakázáno vyjadřovat i podporu a uznání židům či židovskému státu Izrael či židovským představitelům? Bude tedy vyjádření této podpory židům taktéž zkoumáno takzvanými orgány VOZu činnými v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu?
<br> 2.Je povoleno vyjadřovat uznání židovské guerille,která si v roce 2014 na Ukrajině opět zcela zločinným a nezákonným způsobem stejně jako V Čechách uzurpovala moc a dopouštěla se taktéž podobně jako v Čechách a V dalších zemích děsivých zločinů proti lidskosti na slovanských obyvatelích,tedy konkrétně na Ukrajině zločinů proti etnickým slovanským Ukrajincům nebo etnickým Rusům? Budou jakoby na oko České orgány,ve skutečnosti orgány VOZu,zkoumat také tato vyjádření obdivu a podpory této židovské guerille pro podezření ze spáchání trestného činu?
<br> Děkuji mnohokrát za pečlivé zodpovězení mých otázek podle zákona <.>
<br> Národní Odboj ové Rady (NOR)

Načteno

edesky.cz/d/5343138

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz