« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o
svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok
<br> 2021
<br>
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím,podle
kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat
zákonem stanovené údaje,předkládá obec Chvalkovice tuto „Výroční zprávu za rok 2021“ <.>
<br>
a) počet písemně podaných žádostí o informace 0
<br> počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
<br> 0
<br> přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
náklady na právní zastoupení:
<br> 0
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
<br> 0
<br> e) počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně důvodů jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení
<br> 0
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
<br>
<br> Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční
úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši,která
nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,opatřením technických nosičů XXX a s odesláním
informací žadateli.Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací <.>
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0 Kč
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s
žadatelem ústní formou,nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek <.>
Počet těchto ž...

Načteno

edesky.cz/d/5343137

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz