« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Odpověď na žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - kanalizace a ČOV - 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odpověď ____ _____________ 106_1999 rok 2022.pdf
OBEC CHVALKOVICE
Chvalkovice 61,683 41 Bohdalice,IČ: 00372293
<br> TeL: 517 358 645 IČO: 00372293
<br> Fax: 517 358 645 ID DS: u4ja2q6
<br>
<br> Vaše značka Váš dopis ze dne Číslo jednací Vyřizuje ve Chvalkovicích
<br> 24.3.2022 Ing.XXXXX XXXXX XX.X.XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
__________________
<br> _______________
<br> _____________
<br>
<br>
<br> Věc: Odpověď na žádost o informaci podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
<br> přístupu k informacím
<br>
<br> Vážená paní __________ <,>
<br> předně bychom se chtěli omluvit,za pozdní odpověď na vaše dotazy ohledně rekonstrukce
<br> kanalizace a rozšíření ČOV.Váš email spadl do nevyžádané pošty <.>
<br>
<br> Na základě vaší žádosti Vám sdělujeme požadované informace:
<br> - U nás na obci se neřeší rekonstrukce kanalizace a rozšířené ČOV.Na obci je
zpracována technicko-ekonomická studie na vybudování splaškové kanalizace a nové
<br> ČOV <.>
<br> - Projektant (projekční kancelář) zatím nebyl zastupitelstvem schválen/vybrán <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> starosta obce Chvalkovice
Žádost o informaci podle zákona č. 106_1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - ČOV a rekonstrukce kanalizace
Obecnl urad Chvalkovice
Chvalkovice 61
683 41 Bohdalice
<br> Véc: Zédost o informaci podle zék.é.106l1999 8b <.>,0 svobodném pf'istupu k informacim
<br> Véieny pane starosto <,>
<br> v souladu se zékonem é.106/1999 8b <.>,0 svobodném pfi'stupu k informacim Vés iédém o
<br> poskytnutl' této informace:
<br>.\{jaké projektové fézi se nachézi pr'iprava rekonstrukce kanalizace a rozéir'eni
COV?
<br>.Kdo ma’ new: starosti pr'ipravu projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace a
rozs'ir'eni COV? (projektant)
<br> Informaci iédém poskytnout v elektronické formé e-mailem a to prosim v zékonné Ihflté ode dne
<br> pfijeti Zédosti.Na tomto pfl'mém poskytnutl' informace trvém i v pfipadé,2e byla jii zveFejnéna <.>
<br> Dékuji a jsem s pozdravem

Načteno

edesky.cz/d/5343136

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz