« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Rozhodnutí o odvolání "vedení V391, Netvořice, SO"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rzhodnutí vedení V391, Netvorice,SO.pdf [0,21 MB]
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 100 www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> V Praze dne: 25.4.2022
<br>
Spisová značka: SZ 049029/2022/KUSK ÚSŘ/Pe
<br> Č.j.: 050753/2022/KUSK
<br> Vyřizuje: Peták/ 702 272 259,257 280 690
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „odvolací
<br> správní orgán“),jako správní orgán věcně příslušný podle § 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb.<,>
<br> o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle § 178 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle § 90 odst.5 správního řádu
<br> a) odvolání,které dne 3.3.2022 XXXXX XXXXXXX XXXXX,Sídliště II.XXX,XXX XX Netvořice (dále jen „odvolatel“) <,>
<br> proti rozhodnutí Městského úřadu Týnec nad Sázavou,odboru výstavby (dále jen „stavební úřad“),ze dne
<br> 31.1.2022 č.j.TnS-2021/3409-14,spis.zn.Výst.3409/2021/Ve,z a m í t á a
<br> b) rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 31.1.2022 č.j.TnS-2021/3409-14,spis.zn.Výst.3409/2021/Ve,jímž
<br> byla ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín,kterou zastupuje Com - Pakt
<br> Energy,a.s <.>,IČO 27619613,Vlastibořská 2840/1,193 00 Praha (dále jen „žadatel“),povoleno odstranění
<br> stavby „vedení V391,Netvořice,SO 0303,402.1" (dále jen „stavba“),na pozemcích parc.č.997/5,997/6 <,>
<br> 1004,1006/1,1006/9,1007/4,1007/9,1007/10,1007/11,1008,1010,1014/4,1014/5,1015/3,1015/8 <,>
<br> 1015/13,1015/14,1015/17,1015/19,1015/20,1015/34,1027/13,1027/28,1027/34,1027/42,1027/44 <,>
<br> 1027/50,1027/55,1029/21 v katastrálním území Netvořice,p o t v r z u j e <.>
<br> Účastníky řízení podle § 27 odst.1 správního řádu jsou: ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická
<br> 874/8,405 02 Děčín,KARAVANY SEDLČANY s.r.o <.>,IČO 28889860,Rabyně č.p.8,252 08 Slapy
<br> nad Vltavou,Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,oblast Benešov,IČO 00066001,Zborovská
<br> č.p.81/11,150 00 Praha 5-Smíchov,Mě...

Načteno

edesky.cz/d/5342414

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz