« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Rajnochovice - lokalita Rosošné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

03_situace_PDZ_Průjezd_stavbou
P
2
<br> I
J
4
b
<br> I
J
4
b
<br> P
4
<br> S
<br> I
<br> L
<br> <.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 0
<br> 1
<br> 8
<br> 6
<br> 6
<br> M
<br> K
<br> M
<br> K
<br> S
IL
<br> <.>
II
I/
0
1
8
6
6
<br> SIL.III/01866
<br> M
<br> K
<br> P
<br> O
<br> Z
<br> O
<br> R
<br> P
<br> R
<br> O
<br> J
<br> Í
<br> Ž
<br> D
<br> Í
<br> T
<br> E
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> O
<br> U
<br> I
<br> P
<br> 2
<br> 2
<br> P
O
<br> Z
O
<br> R
<br> P
R
<br> O
J
Í
Ž
<br> D
Í
T
<br> E
<br> S
T
<br> A
V
<br> B
O
<br> U
<br> I
P
<br> 2
2
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 3
<br> 0
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B
2
0
b
<br> 3
<br>
0
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> b
<br> 3
<br>
<br>
<br> 0
<br> SITUACE DIO
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> P6STOP
<br> DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
<br> TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> P6STOP
<br> TRVALÉ SVISLÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> P6
STOP
<br> NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> UZAVŘENÝ ÚSEK
<br> PRACOVNÍ MÍSTO
<br> OBJÍZDNÁ TRASA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SITUACE DIO - PRŮJEZD STAVBOU
<br> 11/2021
<br> 4 x A4
<br> RDS
<br> Ing.Adam Oher
a
<br> Bc.Lukáš Vonde
rka,MBA
<br> 177/2021
<br> Hviezdoslavova 1191/55a
<br> Mob.: +420725994691
<br> Mail.: zlinmark@zlinmark.cz
<br> www.zlinmark.cz
<br> 627 00 Brno
<br> ZLINMARK DZ s.r.o <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ROSOŠNÉ,OPĚRNÁ ZEĎ
<br> SILNICE III/01866: RAJNOCHOVICE <,>
<br> 03
<br>
Listy a pohledy
03 Průjezd stavbou
SDZ přech_ZLINMARK_IDS OLOMOUC-RAJNOCHOVICE_OPERNAZED_05-22
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
__________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 262/2022 AlVa4
Čj.: MUBPH 10479/2022
<br> Oprávněná
úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: Alena.Vasinova@mubph.cz
<br> Datum: 05.05.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s <.>,IČ 25869523,sídlem Albertova
229/21,779 00 Olomouc – Nová Ulice zastoupená spol.ZLINMARK DZ s.r.o <.>,IČ
04262701,sídlem Hviezdoslavova 1191/55a,627 00 Brno - Slatina
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (ODS BpH) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
znění pozdějších předpisů (zák.č.361/2000 Sb.) příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III <.>
třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní
informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci,na základě návrhu žadatele – firmy IDS
– Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s <.>,IČ 25869523,sídlem Albertova 229/21,779
00 Olomouc – Nová Ulice (IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.) zastoupená na
základě plné moci ze dne 13.7.2021 firmou ZLINMARK DZ s.r.o <.>,IČ 04262701,sídlem
Hviezdoslavova 1191/55a,627 00 Brno - Slatina (ZLINMARK DZ s.r.o.),po projednání
s dotčeným orgánem,kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Zlínského
kraje,územní odbor Kroměříž,Dopravní inspektorát Kroměříž (DI Kroměříž) a jeho
písemném stanovisku vydaném dne 28...

Načteno

edesky.cz/d/5342295

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz