« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírka silnice mezi Starým Samechovem a Čestínem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírka silnice mezi Starým Samechovem a Čestínem
*MUKHSP07166083 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/051803/2022/07 PORR a.s <.>
<br> Dubečská 3238
<br> 100 00 Praha
<br>
<br>
<br> Č.J.: MKH/070736/2022
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> podatelna@kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 5.května 2022
<br>
<br>
<br> V E Ř EJ N Á V YHL Á Š KA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný obecní úřad obce
<br> s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě
<br> podání,které dne 4.4.2022 podala společnost
<br> PORR a.s <.>,IČO 43005560,Dubečská 3238,100 00 Praha <,>
<br> kterou zastupuje ASIG s.r.o <.>,IČO 25954849,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu opravy povrchu vozovky toto opatření obecné povahy <,>
<br> kterým podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích č.II/126,II/335,II/336,III/03317,III/12519,III/ 12523,III/ 12550 <,>
<br> III/33515,III/33517,III/33518,III/33519,III/33520,III/33522,III/33524,III/33526,III/3361,III/3362 <,>
<br> III/3363,III/3364,III/3365,III/3366,III/3367,III/3368,III/3369,III/33914,III/33916 a místních
<br> komunikacích v Jiřicích a Starém Samechově v územním obvodu Kutná Hora během prováděn...

Načteno

edesky.cz/d/5341639

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz