« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o přijetí do služebního poměru DOCX (36kB)
Žádost
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 1822,v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie,odd.5301 – Koordinace
agendy EU |_|
o zařazení na služební místo[footnoteRef:2] vrchní ministerský rada,FM 1822,v odboru
53 – Záležitosti Evropské unie,odd.5301 – Koordinace agendy EU |_| [2: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o zařazení na služební místo“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:3] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [3: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:4] [4: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:5] [5: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:6] a |_| [6: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br>
<br> zařazení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 1822,|_|
ve služebním úřadu...
Žádost o přijetí do služebního poměru PDF (111kB)
1
<br> Žádost
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchní ministerský rada <,>
FM 1822,v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie,odd.5301 – Koordinace
agendy EU
<br>
o zařazení na služební místo1 vrchní ministerský rada,FM 1822,v odboru
53 – Záležitosti Evropské unie,odd.5301 – Koordinace agendy EU
Označení a adresa služebního
orgánu,kterému je žádost
adresována
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br> Údaje o žadateli
<br> Jméno(a) a příjmení,titul
<br> Datum narození
<br> Adresa místa trvalého pobytu2 ve
tvaru obec,část obce,ulice,číslo
popisné,PSČ,stát
<br> Adresa pro doručování,pokud je
odlišná od adresy místa trvalého
pobytu
<br> Telefonní číslo3
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4
<br> Rodné příjmení
<br> Rodné číslo
<br> Pohlaví
<br> Stát narození
<br> Okres narození
<br> Obec narození
<br> 1 Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste
ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost
o zařazení na služební místo“ <.>
<br> 2 Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 3 Nepovinný údaj <.>
4 Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů <,>
<br> není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě
poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů <.>
<br>
<br> 2
<br> Specifikace žádosti
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru5 a
<br> zařazení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 1822 <,>
<br> ve služebním úřadu Ministerstvo financí
<br> v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie
<br> v oddělení 5301 – Koordinace agendy EU
<br> Čestné prohlášení6
<br>...
Oznámení VŘ - Vrchní ministerský rada v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie DOCX (33kB)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchní ministerský rada,FM 1822 <,>
v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie <,>
odd.5301 – Koordinace agendy EU
<br> Datum: 3.května 2022
PID: MFCRCXFNWS
Č.j.: MF-12553/2022/3003-4
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 1822,v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie,odd.5301 – Koordinace agendy EU,v oboru služby:
5.Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
se služebním působištěm Praha <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou po dobu dlouhodobé nepřítomnosti státního zaměstnance <.>
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je červenec 2022 <.>
Služební místo je zařazeno do 14.platové třídy <.>
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
Náplň činností:
· zajišťování koordinace finančních a rozpočtových vztahů České republiky
k Evropské unii,podílení se na zajištění koncepce a systémové koordinace činností vázajících se k zásadním aktivitám jednotlivých předsednictví v Radě EU;
· zpracovávání strategických dokumentů vázajících se k problematice EU
a koordinace výstupů za ministerstvo v této oblasti;
· zabezpečování a koordinace dvoustranných vztahů ČR,resp.EU,vůči jednotlivým členským zemím EU,vyjma záležitostí týkajících se technické pomoci a sledování makroekonomického vývoje v těchto zemích - Bulharsko,Rumunsko,Slovinsko,Polsko,Maďarsko,Slovensko,Řecko,Itálie,Portugalsko,Španělsko,Malta,Kypr;
· systémová koordinace vztahů ministerstva vůči Visegrádské skupině,zaji...
Oznámení VŘ - Vrchní ministerský rada v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie PDF (139kB)
1
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> vrchní ministerský rada,FM 1822 <,>
<br> v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie <,>
<br> odd.5301 – Koordinace agendy EU
<br> Datum: 3.května 2022
PID: MFCRCXFNWS
Č.j.: MF-12553/2022/3003-4
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení
§ 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební
místo vrchní ministerský rada,FM 1822,v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie <,>
odd.5301 – Koordinace agendy EU,v oboru služby:
<br> 5.Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
<br> se služebním působištěm Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
určitou po dobu dlouhodobé nepřítomnosti státního zaměstnance <.>
<br> Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je červenec 2022 <.>
<br> Služební místo je zařazeno do 14.platové třídy <.>
<br> Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena
osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba
podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
<br> Náplň činností:
<br> - zajišťování koordinace finančních a rozpočtových vztahů České republiky
k Evropské unii,podílení se na zajištění koncepce a systémové koordinace činností
vázajících se k zásadním aktivitám jednotlivých předsednictví v Radě EU;
<br> - zpracovávání strategických dokumentů vázajících se k problematice EU
a koordinace výstupů za ministerstvo v této oblasti;
<br> - zabezpečování a koordinace dvoustranných vztahů ČR,resp.EU,vůči jednotlivým
členským zemím EU,vyjma záležitostí týkajících se technické pomoci a sledování
makroekonomického vývoje v těchto zemích - Bulharsko,Rumunsko,Slovinsko <,>
Polsko,Maďarsko,Slovensko,Řecko,Itálie,Portugalsko,Španělsko,Malta,K...

Načteno

edesky.cz/d/5341184

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz