« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Nařízení č. 1/2022 obce Březejc - zákaz podomního prodeje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení č. 1/2022 obce Březejc - zákaz podomního prodeje
OBEC BŘEZEJC
<br> Nařízení č.1/2022,kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje
<br> Zastupitelstvo obce Březejc se na svém zasedání dne 28.4.2022 usnesením rozhodlo vydat na základě š 18 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s 5 102 odst.2 písmo d) zákona.=,128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br> Čl.1 Účel nařízení Toto nařízeni obce stanoví podmínky podomního prodeje v obci.Podomním prodejem se rozumí všechny formy prodeje a poskytování služeb bez předchozí objednávky,případně jen nabízení zboží a služeb fyzickými osobami,či zástupci právnických osob,uživatelům bytových jednotek v objektech určených k bydlení a dále uživatelům objektů sloužících k rekreaci <.>
<br> Čl.2
<br> Podomni prodej Podomni prodej je na území obce Březejc zakázán.Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Březejc <.>
<br> Čl.3 Sankce Podle 5 4 zákona č.251/2016.Sb <.>,o některých přestupcích,ve znění pozdějších předpisů: „Fyzická,právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,že poruší povinnost stanovenou v nařízení obce nebo kraje.“ Za přestupek lze uložit pokutu do 100.000 Kč <.>
<br> Čl.4 \
<br> Závěrečná ustanovení 1.Toto nařízení se nevztahuje na prodej a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech,sportovních a kulturních nebo podobných akcích,které provozují místní spolky,veřejné sbírky a ohlášené očkování domácích zvířat.2.Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení č.1/2013,kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje,ze dne 19.9.2013.3.Toto nařízení obce nabývá účinnosti dne 28.4.2022 <.>
<br> V Březejci dne 28.4.2022
<br>.<.>.<.>.ť/l/L XXXXX K XXXX XXX XXXXXX
<br> místostarosta starostka

Načteno

edesky.cz/d/5340942


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz