« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Záměr prodeje pozemku parc.č.763/1 v k.ú. Netvořice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemku parc.č.763_1 v k.ú. Netvořice.pdf [0,12 MB]
ZÁMĚR PRODEJE
<br> Městys Netvořice v souladu s ustanovením © 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozděj ších předpisů,zveřejňuje
<br> záměr prodeje pozemku p.č.763/ 1 o výměře 21 m2 v k.ú.Netvořice (dle přiloženého plánku),zapsáno na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Benešov
<br> Záměr bude uveřejněn na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů <.>
<br> Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Uřad městyse Netvořice do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce městyse <.>
<br> Zveřejnění záměru bylo schváleno na zasedání zastupitelstva dne 28.2.2022,usnesením č.13 <.>
<br> V Netvořicích: 5.5.2022 U /
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX — starostka
<br>.<.>./'
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 5.5.2022 _„ý _ _ již“.L__ Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky: !" 47 UŘAD MĚSTYSE NETVORICE
<br> 257 44

Načteno

edesky.cz/d/5339975

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz