« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Návrh rozpočtu DSO Povaloví na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu DSO Povaloví 2022.pdf [0,12 MB]
Návrh rozpočtu na rok 2022 DSO Povaloví
<br> Rozpočtové příjmy
<br> XXX XXX Text
Schvál.rozp <.>
<br> XXXX
Plnění 2021 2022
<br> 4121 Neinvestiční přij.tran.od obcí 400000,00 300000,00 200000,00
<br> 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze SR 26000000,00 25693934,58 230543,12
<br> 4221 Investiční přij.transf.od obcí 21000000,00 28847995,02 1500000,00
<br> 2329 2111 Příjmy z poskyt.služ.a výr.698944,00 660961,00 690000,00
<br> 2329 2141 Příjmy z úroků 10,00 0,03 10,00
<br> 8115 Změna stavu na bank.účtech 10661034,72 2380817,56- 13000000,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> Rozpočtové výdaje
<br> XXX XXX Text
Schvál.rozp <.>
<br> XXXX
Plnění 2021 2022
<br> 2329 5021 Ostatní osobní výdaje 395000,00 384520,00 538000,00
<br> 2329 5031 Povinné poj.na soc.zabezpeč.66500,00 65899,00 94000,00
<br> 2329 5032 Povinné poj.na zdrav.pojiš.24500,00 23915,00 40000,00
<br> 2329 5139 Nákup materiálu 120000,00 147338,20 210000,00
<br> 2329 5151 Studená voda 230000,00 198143,00 515000,00
<br> 2329 5154 Elektrická energie 100000,00 93511,87 200000,00
<br> 2329 5161 Poštovní služby 1000,00 117,00 2000,00
<br> 2329 5162 Služby telekomunikací a radiot.15000,00 33320,00 50000,00
<br> 2329 5163 Služby peněžních ústavů 10000,00 11873,61 10000,00
<br> 2329 5168 Zprac.XXX a služby souv.XXXXX,XX XXXXX,XX 25000,00
<br> 2329 5169 Nákup ostatních služeb 110000,00 198017,78 230000,00
<br> 2329 5171 Opravy a udržování 1815,00 100000,00
<br> 2329 5173 Cestovné 1000,00 0,00 1000,00
<br> 2329 5175 Pohoštění 5000,00 3728,00 5000,00
<br> 2329 5362 Platby daní a poplatků st.rozp.5000,00 -159160,00 5000,00
<br> 2329 5367 Výdaje z finanč.vypoř.mezi obcemi 12000000,00
<br> 2329 6121 Budovy,haly,stavby 47000000,00 52100709,46 1500000,00
<br> 2329 5901 Rezerva 10656988,72 95553,12
<br> CELKOVÉ VÝDAJE
<br> Rozpočet se schvaluje jako schodkový jsou započítány zůstatky účtů
<br> Občané mají právo se vyjádřit k rozpočtu písemně do data VH nebo ústně při schvalování na VH
<br> Změny rozpočtu budou prováděny prostřednictvím r...

Načteno

edesky.cz/d/5338897


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz