« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Rozpočtové opatření č. 2 SVK Žďársko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 2 SVK Žďársko
Svaz vodovodů a kanalizací Zďársko,Vodárenská 2,Žďár nad Sázavou
<br> IČ: 43383513
<br> Zaps.č.j.Reg.8/93 ()kÚ Žďár nad Sázavou
<br> Rozpočtové opatření č.2
<br> schváleno předsednictvem dne 28.4.2022
<br> Příj my: Pol.4221 - přijaté transfery na investice
<br> Křižanov — RK ul.Šibeník 196.000,00 Budeč — RV ll.etapa 2.216.100,00 Budeč — NV a spl.kanal.pro OS 7 RD 1.691.000,00 Vídeň * OZ ZÁPAD,V a spl.K 4.871.300,00 Odkanalizování obce Vídeň 16.727.600,00 Vídeň — RV směrem na Bory 4800000 Nížkov — V a spi.K pro OS RD Loučka 4.etapa 2.937.100,00
<br> Příimv celkem
<br> Výdaje:
<br> Par.2310
<br> Pol.5137 _ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pol.6121 * Budovy,XXXX a stavby
<br> Výdaie celkem
<br> Schválený rozpočet valnou hromadou dne 16.12.2021 /rozesláno obcím ke zveřejnění dne 21.12.2021/ Rozpočtové opatření č.]
<br> frozesláno obcím ke zveřejnění dne 4.4.2022/ Rozpočtové opatření č.2
<br> Celkem
<br> 28.587.100,00
<br> 50.000,00 28.637.100,00
<br> 28.687.100,00 325.210.400,00 18.215.159,21
<br> 28.687.100,00
<br> 372.112.659,21
<br> SSV-aa: vadnyodů & kanalizací 5 _ 'ársko © Vodárenská 2 591 01 Zefal—nad Sázavou
<br> Žďár nad Sázavou 28.4,2022 Zpracovala: Chalupová ] <.>
<br> Rozpočtové opatření č.2 je zveřejněno velektronícké podobě na webových stránkách svazku
<br> www.svkzdarskoez v záložce Dokumenty.Uvedený dokument je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři SVK Zd“ársko,Vodárenská 2,591 01 Zdar nad Sázavou <.>
<br> [,HEI/abc.-,Lfr 44 ita/.;) <,>

Načteno

edesky.cz/d/5337412


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz