« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Schválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2021
SCHVÁLENÝZÁVĚREČNÝÚČETAikmEooAŘENÍ _ SVAZU vooovooo A KANALIZACI ZDARSKO %
<br> ZA ROK 2021 * Subjekt: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IC:v 43383513 DIC: CZ43383513
<br> Subjekty svazku: celkem 83 obcí „ V Svaz vodovodů a kanalizací Zďársko je založen Cj.Reg.8/93 Okresním úřadem ve Zďáru nad Sázavou.Svaz vodovodů a kanalizací Zďársko je plátcem DPH <.>
<br> SVK Žďársko zpracovává uzávěrku lx měsíčně a odevzdávají na Kraj Vysočina.V roce 2021 zpracovával tyto výkazy: Výkaz FTN 2-12 M
<br> Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha
<br> Přehled o peněžních tocích
<br> Přehled o změnách vlastního kapitálu Schválení účetní závěrky
<br> Seznam účetních jednotek patřících do DKCS
<br> Výkaz FIN 2-12M
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> l.Třída 1 - Daňové příjmy
<br> 2.Třída 2 _ Nedaňově příjmy 3.Třída 3 „ Kapitálově příjmy 4.Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem
<br> 5.Třída 5 —- Běžné výdaje
<br> 6.Třída 6 _ Kapitálové výdaje
<br> Schválený rozpočet
<br> 24.465.500,00
<br> 208.989.100,00 233.454.600,00
<br> 38.227.625,00 334.015.363,49
<br> Rozpočet po změnách
<br> 28.813.032,00 379.683,00 261.556.3l4,07 290.749.029,07 ll.988.581,72 357.548.835,84
<br> Plnění k 31.12.2021
<br> 28.796.362,33 379.683,00 245.726.377,59 274.9oz.422,92 14.155.466,48 307.833.135,1o
<br> % plnění k upraveněmu rozpočtu
<br> 99,94 l00,00 93,95 94,55 ] 18,07 86,l 0
<br> Výdaje celkem 372.242.988,49 369.537.4I7,56 321.988.601,58 87,13 Konsolidace výdajů — týká se převodů mezi účty SVK,pol.5342,5345
<br> Saldo: Příjmů výdajů po kons.-138.788.388,49 - 78.788.388,49 - 47.086.178,66 59,76 Třída 8 financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky 60.000.000,00
<br> Splátky úvěrů dlouhodobých 44.971.61 1,51 - l4.97l.611,51 -12.494.427,22 98,06 Změna stavu krátna bank.účtech 93.760.000,00 93.760.000,00 55.809.063,l4 59,52 Operace z peněž.účtů organizace nemajících char.příjmů a výdajů Financování celkem
<br> 377154234
<br> 138.788.388,49 78.788.388,49 47.086.178,66...

Načteno

edesky.cz/d/5337411


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz