« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Veřejná vyhláška OOP OP letiště Křižanov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška OOP OP letiště Křižanov
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
<br> K letišti 1149/23
<br> 160 08 Praha 6
<br> Spis.zn.: 21/730/0019/OPLKKA/03/22
<br> Č.j.: 4383-22-701 V Praze dne 27.dubna 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
<br> Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 89
<br> odst.2 písm.c) zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb.<,>
<br> o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon
<br> o civilním letectví“),v souladu s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle ustanovení § 37 odst.1 zákona o civilním
<br> letectví opatření obecné povahy,kterým se zřizují:
<br>
<br>
<br> Ochranná pásma letiště Křižanov
<br>
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Ochranná pásma letiště Křižanov se zřizují v katastrálních územích uvedených níže:
<br> Březejc 613860 Kúsky 681491
<br> Dobrá Voda u Křižanova 627062 Osová Bítýška 713350
<br> Kadolec 661911 Ořechov u Křižanova 712663
<br> Kozlov u Křižanova 671738 Ruda u Velkého Meziříčí 743194
<br> Křižanov 676454 Skřinářov 748901
<br> Kundratice u Křižanova 677183 Sviny u Křižanova 760927
<br>
<br>
<br> 21/730/0019/OPLKKA/03/22
<br> 2
<br> Seznam použitých zkratek
<br> ARP vztažný bod letiště (stanovuje zeměpisnou polohu letiště)
<br> L14 letecký předpis L 14 - Letiště
<br> m n.m.(Bpv) výškový systém Balt po vyrovnání,nadmořská výška
<br> ft stopa (délková jednotka,1 ft = 0,3048 m)
<br> OP ochranná pásma
<br> RWY dráha pro vzlety a přistávání letadel
<br> STRIP dráhový pás
<br> VFR pravidla pro let za viditelnosti
<br> VN vysoké napětí
<br> VVN velmi vysoké napětí
<br> WGS-84 světový geodetický systém 1984
<br> Základní údaje letiště Křižanov
<br> Letiště Křižanov se nachází 2 km jižně od města Křižanov a 7.5 km východně od Velkého Meziříčí <.>
<br> Přibližně polovina provozních ploch letiště ...

Načteno

edesky.cz/d/5337409

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz