« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Výzva - vyjádření k podanému odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výzva,_vyjádření_k_odvolání.pdf [0,14 MB]
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> Odbor výstavby a územního plánování
<br>
<br>
Č.j.: M U D K -V Ú P /4 1 55 4 - 2 0 2 2 / h l b3 07 2 8- 2 0 2 1
S p i s.a s k a r t.z na k : 3 2 8.3 S
P o če t př í l o h : 0
P o če t l i st ů př í l o h: 0
<br>
Vy ř i z u j e : I ng.J a na Ho l ub c o v á
T e l e f o n: 4 99 3 18 2 40
E - m a i l : ho l ub co va.j a na @ m udk.cz
<br> D a tu m : 0 4.0 5.2 02 2
<br>
Účastníci řízení,kteří se mohli proti napadenému rozhodnutí odvolat:
Žadatel:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,Bělá u Pecky č.p.XX,507 82 Pecka <,>
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Bělá u Pecky č.p.XX,507 82 Pecka <,>
které zastupuje KOMPLETNÍ STAVBY ROUBAL s.r.o <.>,Černý Důl č.p.269,543 44 Černý Důl
<br> Ostatní účastníci:
<br> Správa silnic Královéhradeckého kraje,Kutnohorská č.p.59/23,Plačice,500 04 Hradec Králové 4 <,>
ČEZ Distribuce,a.s <.>,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
GasNet,s.r.o <.>,Klíšská č.p.940/96,Klíše,400 01 Ústí nad Labem 1 <,>
Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s <.>,Víta Nejedlého č.p.893/6,Slezské Předměstí,500 03
Hradec Králové 3 <,>
CETIN a.s <.>,Českomoravská č.p.2510/19,190 00 Praha 9-Libeň <,>
Obec Bílé Poličany,Bílé Poličany č.p.10,544 52 Výdejní místo Bílé Poličany <,>
XXXXXXXXX XXXXXXXX,Bílé Poličany č.p.XX,XXX 52 Výdejní místo Bílé Poličany <,>
Karsit Agro,a.s <.>,Dubenec č.p.34,544 55 Dubenec u Dvora Králové nad Labem <,>
MONETA Money Bank,a.s <.>,Vyskočilova č.p.1442/1b,140 00 Praha 4-Michle <,>
XXXXXXX XXXXX,Bílé Poličany č.e.X,XXX 52 Výdejní místo Bílé Poličany <,>
XXXXXX XXXXXXXX,Bílé Poličany č.e.X,XXX 52 Výdejní místo Bílé Poličany <,>
XXXXX XXXX,Bílé Poličany č.p.XX,XXX 52 Výdejní místo Bílé Poličany <,>
GasNet Služby,s.r.o <.>,IČO 27935311,Plynárenská č.p.499/1,Zábrdovice,602 00 Brno 2
osoby,které nejsou známy:
SVAZ ČESKÉ MLÁDEŽE,IČO 00429261,Bílé Poličany
<br>
<br> VÝZVA
<br> VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
<br>
Dne 27.04.2022 pod č.př.38668-2022 podala...
stejnopis_odvolání.pdf [0,28 MB]
Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> Pivovarské nám.1245/2 500 03 Hradec Králové
<br> © Mšsrsw lE'DWZ
<br> M Kulové na „x “Š Í'Í-(u-,- 5.<.>.— ?—,<.> j »- C |.: „.<.> „.<.>.„.aj dkg.<.>.<.>.<.> M dok.:.„M.<.>.<.> M pam.<.> “._.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „.<.>.<.>.„ sum „_ poč.ur „.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „.„ a ckartaér :.<.> :ca
<br>.-.<.> —
<br> Odvolání proti ROZHODNUTÍ,SPOLEČNÉ POVOLENÍ,VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Č.j.: MUDK-VÚP/28328-2022/h1b30728-2021
<br> Stavební úřad uvádí,Že grafické přílohy jsou zpracovány na podkladě platné katastrální mapy.Na straně 15 Výše uvedeného Rozhodnutí stavební úřad sděluje,že ověřil vlastnická a jiná práva 5 výpisem z katastru nemovitostí.Z přiložené grafické přílohy je patrné na první pohled,že toto nesouhlasí XXX s původní katastrální mapou,nesouhlasí XXX s obnoveným katastrálním
<br> operátem,proti kterému jsem podala námitky <.>
<br> Nyní staví sousedé jakési Oplocení na mé ppč.35/1 a dalších mých pozemcích.Sousedé zasahují do přírodních i umělých hranic.Toto pociťují jako porušení klidového stavu,zasahování
<br> do mých práv <.>
<br> Děkuji předem za pochopení <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX Bílé Poličany XX nar.XX.X.1942
<br> * Cit-1x "(5,_M _ : <.>

Načteno

edesky.cz/d/5337394

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz